Datum zveřejnění: 
1. 3. 2018
Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze prof. Ladislav Lábus vyhlásil mimořádné přijímací řízení do bakalářských studijních programů Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura pro akademický rok 2018/19. Zájemci o studium na Fakultě architektury ČVUT jsou zváni na mimořádný Den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 15. března 2018 od 14.30 do 18.00 hodin v budově fakulty (Thákurova 9, Praha 6).

Pro zájemce o studium jsou připraveny informace o studijních oborech, přijímacím řízení a setkání s pedagogy a studenty. Těžištěm programu je prohlídka budovy od architektky Aleny Šrámkové, ve které od roku 2011 Fakulta architektury sídlí, včetně návštěvy v ateliérech a dílnách.

Na nádvoří představuje Fakulta architektury ČVUT projekt spolupráce se Správou Krkonošského národního parku. Pět lávek, které vymysleli a postavili studenti fakulty, zde čeká, až v Krkonoších roztaje sníh a budou nainstalovány v lokalitách, pro které byly vytvořeny.

Tato metoda Design built projektů se na prestižních univerzitách úspěšně vřazuje do výuky budoucích architektů a na Fakultě architektury se jedná již o druhý projekt pod hlavičkou Learning by doing. Cílem přitom zdaleka není jen naučit studenty řemeslným dovednostem, ale vést je k osobní odpovědnosti a týmové práci.

Další expozici najdou návštěvníci v přízemí v levé dvoraně, a to putovní výstavu Rodinné domy Visegrádské čtyřky 2017, která představuje práce polských, maďarských, slovenských a českých tvůrců, jež se věnují tématu rodinného domu.

Program Dne otevřených dveří:

14.30 --- 16.00 --- Informace o studiu a přijímacím řízení, přednášková místnost 155 (Gočár), přízemí

16.15 --- 18.00 --- Prohlídka budovy a návštěvy v ateliérech, sraz v přízemí u výtahů

Mimořádné přijímací řízení do bakalářských studijních programů bude probíhat od 14. června do 14. července 2018. Termín pro podání přihlášek je 16. března až 30. dubna 2018 elektronicky na www.prihlaska.cvut.cz.

Podrobné informace jsou k dispozici na stránce přijímacího řízení: https://www.fa.cvut.cz/Cz/PrijimaciRizeni .

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Michaela Mrázová
E-mail: 
mrazomic@fa.cvut.cz