Datum zveřejnění: 
23. 2. 2018
O přípravu na přijímací zkoušky na Fakultu stavební ČVUT v programu Architektura stavitelství mají zájem nejen maturanti, ale i studenti z nižších ročníků středních škol. Kurzy kreslení pomohou uchazečům s výběrem grafických prací na přijímací pohovor, středoškoláci zde zjistí, co je třeba zlepšit nebo upravit, a kurzy se zohledňují i jako zájem o obor. Spolu s tím se zájemci o studium tohoto i dalších oborů na fakultě mohou hlásit i do přípravných kurzů z matematiky a deskriptivní geometrie. Matematika je koncipována jako příprava na přijímací zkoušky, kurzy však umožňují zopakovat si i její část na maturitu a získat větší jistotu při začátku studia. Základy deskriptivní geometrie pomohou při začátku studia. Na kurzy matematiky a deskriptivní geometrie se lze hlásit do 28. února, na kurzy kreslení do 18. května 2018.

Součástí přijímacího řízení na bakalářský studijní program Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze je i pohovor z  architektury. „Pohovor není znalostní zkouška, ale zjištění zájmu o obor a potenciálu ke studiu architektury, zejména schopnosti vnímat prostor. S uchazeči diskutujeme nad jejich kresbami a motivační prací. Důležitým hlediskem je schopnost komunikovat a reagovat na dotazy a připomínky zkoušejícího. Hovoříme o představě architektury a práci architekta, přístupu k ní. Se studenty tráví pedagogové ateliérové tvorby mnoho kontaktních výukových hodin, proto je pro nás důležité najít sympatické a vnímavé mladé lidi, jejichž schopnosti můžeme rozvíjet. Pohovor nám spolu s výsledky písemných zkoušek z matematiky pomáhá najít ty nejlepší možné budoucí studenty. Už během přijímacího řízení jsme schopni odhadnout talent,“ vysvětluje význam pohovoru doc. Zuzana Pešková, proděkanka pro pedagogickou činnost Fakulty stavební ČVUT.

Kurz kreslení pro cílené směřování ke studiu architektury

V rámci přípravných kurzů kreslení se studenti seznámí se základy kresby tužkou a zachycením architektonického prostoru. Vyučuje se zde jednoduchá lineární architektonická kresba doplněná o pojednání pomocí šrafy - povrchy, stíny a kontrasty pro zachycení prostoru. „Vedoucí kurzů, zkušení pedagogové z katedry architektury Fakulty stavební ČVUT, uchazečům pomohou s výběrem vhodných prací pro přijímací pohovor. Na něm mohou využít i kresby, které připraví pod vedením našich vyučujících na kurzu kreslení. Plusem je i to, že se seznámí s prostředím fakulty, ztratí ostych a jsou schopni se lépe odprezentovat,“ popisuje Ing. arch. Jan Kašpar z katedry architektury Fakulty stavební ČVUT, který kurzy kresby vede. Absolventi kurzu navíc získají certifikát, který je v rámci přijímacího řízen zohledněn jako „zájem o obor“ a cílená příprava. „O kurz kreslení máme každý rok velký zájem, hlásí se do něj nejen maturanti, ale mnohdy i studenti prvních či druhých ročníků středních škol, kteří chtějí k architektuře cíleně směřovat,“ dodává architekt Kašpar. 

Kurzy kreslení využila i Karolína Myšková, která nyní studuje první ročník studijního programu Architektura a stavitelství: „Na kurz jsem se přihlásila, abych věděla, jaký druh kreseb je požadován u přijímaček. Kromě toho mě zajímal i přístup vyučujících ke studentům. Největším překvapením pro mě bylo, že kresba, kterou jsme dělali na kurzu, se značně lišila od kresby, která se učí na uměleckých školách. Důležité pro mě bylo i to, že za týden intenzivního kreslení, kdy jsem se nemusela soustředit na nic jiného, jsem se ujistila, že mě to opravdu baví a chci se tomuto oboru věnovat.“

Matematika pomůže při přijímačkách, deskriptivní geometrie na začátku studia

Kurzy matematiky a deskriptivní geometrie využijí zájemci o studium všech oborů na Fakultě stavební ČVUT, vybrat si mohou buď jeden z kurzů, nebo lze chodit na oba. V rámci matematiky si zopakují tu část učiva, která je důležitá u přijímacích zkoušek na fakultu. Deskriptivní geometrie součástí přijímacího řízení není, ale pro studenty představuje pomoc při zahájení vlastního studia, protože na mnohých středních školách se nevyučuje. Na tyto kurzy se hlásí i řada studentů, kteří budou na základě známek přijati bez zkoušek. Podle zkušeností RNDr. Ivy Křivkové z katedry matematiky je studenti navštěvují často proto, aby si byli jisti, že jsou ze střední školy na studium dobře připraveni a ulehčili si jeho začátek.

Kurzy matematiky a deskriptivní geometrie jsou desetitýdenní, probíhají vždy jedno odpoledne v týdnu. Letos se budou konat od začátku března do 3. května, přihlásit se na ně lze do 28. února. Kurzy kreslení jsou týdenní, konají se v termínech 28. května – 1. června a 4. – 8. června, hlásit se na ně lze do 18. května.

Bližší informace o kurzech a formuláře pro přihlášení jsou k dispozici na fsv.cvut.cz.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Pracoviště: 
Fakulta stavební ČVUT v Praze