Datum zveřejnění: 
20. 2. 2018
Slavnostní inaugurace rektora Českého vysokého učení technického v Praze doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., a čtyř děkanů fakult se uskuteční v úterý dne 27. února 2018 od 10.00 hodin v Betlémské kapli (Betlémské náměstí 4, Praha 1).

Doc. Vojtěch Petráček vykonává od 1. února 2018 funkci rektora první volební období a povede ČVUT v Praze v dalších čtyřech letech. Jako kandidát na rektora vzešel z voleb Akademického senátu ČVUT dne 25. října 2017. „ČVUT pro mě představuje místo s obrovským potenciálem sahajícím od exaktních přírodních věd generujících fundamentální poznatky, přes aplikovaný výzkum a schopnost vyvíjet technologie v celém spektru technických disciplín až po umělecký tvůrčí aspekt. ČVUT je unikátní univerzita, na které můžeme spojit široké spektrum kompetencí a tvořit úžasné věci. Uchazečům o studium můžeme nabídnout širokou paletu možností špičkového studia a výzkumu včetně zkušenosti s mezinárodní spoluprací i spoluprací s průmyslem. Za zcela zásadní cíl považuji využít maximálně spolupráci napříč fakultami a součástmi ke společnému rozvoji,“ řekl doc. Petráček.              

Vedle nového rektora budou inaugurováni děkan Fakulty stavební prof. Ing. Jiří Máca, CSc., děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské prof. Ing. Igor Jex, DrSc., děkan Fakulty architektury prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, a děkan Fakulty dopravní doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.

Na inauguraci ČVUT byla pozvána řada významných hostů, např. zástupci MŠMT, AV ČR a diplomatických sborů, rektoři a prorektoři českých vysokých škol, představitelé průmyslu, zástupci profesních svazů a sdružení, členové akademické obce ČVUT a mnozí další.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Andrea Vondráková
E-mail: 
andrea.vondrakova@cvut.cz
Telefon: 
224353423