Datum zveřejnění: 
29. 1. 2018
Ve čtvrtek 1. února 2018 se na ČVUT v Praze v prostorách Fakulty stavební (Thákurova 7, Praha 6) bude konat již třetí ročník Veletrhu pražských veřejných vysokých škol. Zájemcům o studium z řad středoškolských studentů se tu formou vizuálně jednotných expozic a přednášek představí fakulty a studijní obory z celkem osmi univerzit --- Akademie výtvarných umění v Praze, Českého vysokého učení technického v Praze, České zemědělské univerzity v Praze, Univerzity Karlovy, Vysoké školy ekonomické v Praze, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Oproti obdobným vzdělávacím veletrhům, které se v České republice pořádají, je tento charakteristický hned několika svými rysy. Je pořádán přímo vysokými školami na jejich vlastní akademické půdě a je zde tak snaha s uchazeči ihned navázat osobní komunikaci. Tu zajišťují studenti, pedagogové i představitelé vedení vysokých škol. Z toho důvodu je také kladen důraz na co největší otevřenost veletrhu a zájemcům je umožněn vstup zdarma.

Veletrh se bude soustředit převážně na sdělování relevantních studijních informací. Definujícím znakem všech zapojených vysokých škol bude vzájemná spolupráce a nabídka studia na jakékoliv z nich.

Loňský ročník veletrhu se uskutečnil na Univerzitě Karlově, předloňský na Vysoké škole ekonomické v Praze. Druhého ročníku se zúčastnilo v loňském roce přes dva a půl tisíce středoškolských studentů, což svědčí o tom, že se pozitivně zapsal do povědomí veřejnosti. Dá se předpokládat, že v roce 2019 převezme štafetu další ze zastoupených pořadatelských škol a studenti se tak mohou i do budoucna těšit na jedinečnou prezentaci vysokoškolského prostředí.

Více informací najdete na: http://www.prazske-verejne-vysoke-skoly.cz/

Facebooková stránka: https://www.facebook.com/veletrhprazskychverejnychvysokychskol/

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Nikol Franceová
E-mail: 
nikol.franceova@cvut.cz