Datum zveřejnění: 
22. 1. 2018
Dne 30. ledna od 9.00 do 15.00 hodin otevírá své brány Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (dále jen FJFI ČVUT) pro všechny zájemce o studium, jejich rodiče a pedagogy. Opět je připraven bohatý program v hlavní budově, kde bude možné navštívit nejen simulátor jaderného reaktoru či přímo výukový fúzní reaktor, ale také jsou zde připraveny další interaktivní prezentace ze všech oborů vyučovaných na FJFI ČVUT. S minipřednáškami se budou moci studenti pomyslně přenést i do laboratoří CERN, ke zvonu Zikmund v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě nebo zjistí, co to jsou feroelastická feromagnetika. Shrnující důležité informace o přijímacím řízení, zkouškách, oborech i zahájení studia proběhne od 12.30 do 13.30 hodin v posluchárně 103, Břehová 7, Praha 1.

FJFI ČVUT již tradičně nabízí všem návštěvníkům v průběhu Dne otevřených dveří možnost nahlédnout pod pokličku aktuální vědy, zjistit informace o studiu od pedagogů fakulty, ale i neformálně od studentů, kteří na FJFI ČVUT právě studují. Celý program je rozdělen do několika částí.

Zájemci mohou jednak navštívit hlavní budovu na adrese Břehová 7, Praha 1, kde získají komplexní přehled o všech oborech, o přijímacím řízení a možnostech budoucího uplatnění a zažijí fakultu v koncentrované podobě. Během dopoledne mohou vyslechnout i krátké populárně naučné přednášky, ve kterých pomyslně nahlédnou například do laboratoří CERN nebo třeba zjistí odpověď na otázku, zda zvonit či nezvonit na největší český zvon Zikmund. Přednášky jsou pro ně připraveny každou půl hodinu. Ve 12.30 je pak nachystána velká přednáška shrnující všechny důležité informace o přijímacím řízení, zkouškách i zahájení studia.

Od 9.00 hodin budou přístupná i některá pracoviště v dalších budovách fakulty – Trojanova 13 a V Holešovičkách 2. „Jsem rád, že můžeme návštěvníkům nabídnout unikátní vhled do našich laboratoří a našeho výzkumu, ať už se jedná o jadernou chemii, kterou FJFI ČVUT nabízí jako jediná škola v ČR, lasery nebo materiálový výzkum. Středoškoláci bývají také často překvapeni, že i matematici mají své laboratoře a nejen tužku a papír,“ přidává na adresu jednotlivých pracovišť doc. Václav Čuba, proděkan pro rozvoj. Podrobný seznam všech otevřených pracovišť lze najít zde. Na prohlídku pracovišť není třeba se předem registrovat.

Tradičně jsou pak přichystány i dvě exkurze na školní jaderný reaktor Vrabec a přístupný bude také fúzní reaktor Golem. V obou případech je nutné dostavit se do budovy na Břehové 7, kde exkurze začínají.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Šárka Salačová
E-mail: 
sarka.salacova@fjfi.cvut.cz
Pracoviště: 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze