Datum zveřejnění: 
18. 1. 2018
Fakulta dopravní ČVUT v Praze letos slaví 25 let od svého založení. Oslavy budou zahájeny 24. ledna 2018 slavnostním večerem v Betlémské kapli. Součástí programu bude předání Gerstnerových medailí významným spolupracovníkům fakulty. Mezi oceněnými je například prezidentka americké univerzity UTEP Diana Natalicio, která byla v loňském roce časopisem TIME zařazena mezi 50 nejvlivnějších osobností světa, dále primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová, architekt Michal Postránecký a další (detailní popis vyznamenaných osob naleznete v příloze). Také zde proběhne křest nové knihy „MĚSTA BUDOUCNOSTI” a hudební doprovod zajistí unikátní fakultní profesorské těleso DUO PROFESSORES, složené z akordeonisty profesora Miroslava Svítka a violoncellisty profesora Ondřeje Přibyla.

Fakulta dopravní ČVUT v Praze získala akreditaci 5. května 1993 a v akademickém roce 1993/94 začalo studovat na fakultě v Praze prvních 200 studentů denního inženýrského studia, ze kterých v roce 1998 vzešlo prvních 70 absolventů.  V dnešní době má fakulta přes 1200 studentů a každým rokem je promováno přes 300 dopravních bakalářů a inženýrů. Na fakultě je možno získat i další akademické stupně – PhD., Doc., Prof.

„Pochopení dopravy jako multidisciplinárního prostředí je nutností pro její další udržitelný rozvoj. Posláním fakulty je pak vybavit budoucí generaci inženýrů rozsáhlými znalostmi a hlavně dovednostmi v řadě oborů, které budou následně v praxi aplikovat a navzájem propojovat,“ říká nový děkan fakulty dopravní doc. Pavel Hrubeš.

Toto poslání fakulty ještě doplňuje děkan fakulty profesor Svítek slovy: „Fakulta dopravní ČVUT v Praze se již dlouhodobě zabývá problematikou takzvaných chytrých měst a spolupracuje s mnoha významnými partnery. Otázku udržitelného rozvoje považujeme, za klíčový obor a kromě již vyučovaných předmětů a aktuálně řešených projektů, připravujeme ve spolupráci s americkou univerzitou UTEP i nový dual-degree studijní obor Smart Cities.“

„Stále rostoucí poptávka po dopravě úzce souvisí s urbanizmem. Návrh funkčního dopravního systému spolu s jeho řízením se neobejde bez znalostí z oboru stavebního a strojního inženýrství, informačních technologií, studia chování účastníků dopravního provozu, ekonomie a manažerských dovedností,“ doplňuje marketingová manažerka fakulty Petra Skolilová.

V průběhu roku pak bude následovat ještě několik akcí k Oslavám 25 let, například
4. ročník mezinárodního symposia SCSP2018 nebo konference prezentující výsledky činnosti fakulty v uplynulých letech.

Více informací nalézt na webu: akce.fd.cvut.cz

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Petra Skolilová
E-mail: 
skolilova@fd.cvut.cz
Pracoviště: 
Fakulta dopravní ČVUT v Praze