Datum zveřejnění: 
10. 1. 2018
Středoškoláci, kteří přijdou v pátek 12. ledna na Den otevřených dveří Fakulty stavební ČVUT v Praze, si kromě informací o přijímacím řízení, studiu a možném uplatnění, mohou zpestřit den na fakultě dalšími dvěma akcemi. Dopoledne se zde budou předávat ceny vítězům 10. ročníku fotografické soutěže Tvýma Očima, která je určena pro středoškoláky, absolventy, studenty a zaměstnance fakulty. Odpoledne se bude konat už 11. ročník soutěže Hala roku JUNIOR, při níž týmy studentů ze středních škol zatěžují speciálními závažími jimi vyrobené modely, a to až k jejich destrukci.

„Na Dni otevřených dveří se mnoho středoškoláků ptá, co vše lze u nás studovat, protože někdy mají jen rámcovou představu. Zajímají se i o to, jak široké a atraktivní mohou být jejich možnosti pracovního uplatnění,“ popisuje nejvíce probíraná témata prof. Jiří Máca, proděkan pro pedagogickou činnost na Fakultě stavební ČVUT. „Kromě toho se zde pochopitelně hovoří o přijímacím řízení a jeho podmínkách, studenti jsou také zvědaví na ubytování na kolejích a zajímají se i o přípravné kurzy, které probíhají na fakultě. Ty znamenají nejen pomoc při přijímacím řízení, ale pro mnoho studentů jsou vítaným opakováním k maturitě,“ říká prof. Jiří Máca.

Středoškoláci se v 10.00 seznámí se základními informacemi o studiu a přijímacím řízení. V 11.15 a 12.15 hodin budou probíhat oborové prezentace, které jsou koncipovány tak, aby bylo možné navštívit představení dvou oborů. Kromě toho jsou zájemcům o studium po celý den k dispozici oborové stánky v Ateliéru D, kde se mohou setkat se studenty i pedagogy jednotlivých oborů. Na zkušenosti se studiem a uplatněním tu mohou také zeptat absolventů, které fakulta pravidelně zve. Další možností dozvědět se více o škole a studiu jsou exkurze po jednotlivých laboratořích fakulty.

Den si návštěvníci mohou navíc zpestřit dvěma akcemi, které zde také budou probíhat. „V 11.30 se budou v atriu fakulty předávat ocenění výhercům fotografické soutěže Tvýma Očima. Letos přitom porota vybírala z rekordního počtu 786 snímků, které dorazily celkem do čtyř soutěžních kategorií,“ říká Ing. Marie Gallová, vedoucí PR a marketingu na Fakultě stavební ČVUT. „Pak bude od 12.00 hodin následovat soutěž Hala roku JUNIOR, kterou pořádáme už jedenáctým rokem,“ říká Marie Gallová. V ní studenti zatěžují modely, které sami podle zadání postavili z předem určených materiálů. Vítězí model, který má největší poměr zátěže vůči vlastní hmotnosti, než se zhroutí. Soutěží se ve dvou kategoriích, v první mezi sebou zápolí soutěžící s modely, které připravili doma, v druhé se utkají modely, které vznikly na fakultě v průběhu dopoledne z kartónů a za pomoci tavných pistolí. Cílem soutěže je dát studentům možnost si vyzkoušet svůj um a znalosti v praxi, poměřit svoje schopnosti a ukázat cit pro konstrukce, statiku a únosnost. „Letos to přitom bude hodně adrenalinové, protože v součtu se bude obou kategorií účastnit na sedmdesát týmů. To je pro nás signálem, že studenty toto zápolení baví a považují je za přínos, “ dodává Marie Gallová

Den otevřených dveří na Fakultě stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice, bude probíhat v pátek 12. ledna od 10.00 hodin. Podrobnější informace a plán prezentací je k dispozici na www.fsv.cvut.cz.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Pracoviště: 
Fakulta stavební ČVUT v Praze