Datum zveřejnění: 
8. 1. 2018
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze připravila 17. ledna 2018 pro středoškoláky zajímavou akci s názvem Den lékařským fyzikem. Co to vlastně obnáší pracovat jako radiologický fyzik nebo technik v nemocnici a jaké mají absolventi uplatnění? To vše čeká na středoškolské studenty v rámci nabitého programu. Připraveny jsou odborné přednášky, praktické cvičení s rentgenem a radionuklidovým ozařovačem, vytvoření ozařovacího plánu pro onkologické pacienty a návštěva Fakultní nemocnice v Motole nebo Nemocnice Na Homolce. Účastníci si zde budou moci prohlédnout jednotlivá pracoviště a přístroje a podiskutovat s odborníky v nemocnicích o jejich práci.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (dále jen FJFI ČVUT) pořádá tuto akci již 3. rokem a od počátku je o ni velký zájem. „Pár dní po otevření registrace bývají všechna místa obsazena a kvůli praktickým cvičením a návštěvám nemocnic nemůžeme kapacitu navyšovat, i když bychom rádi vyhověli všem zájemcům,‘‘ vysvětluje Ing. Tereza Hanušová, která je spoluzakladatelkou této akce a současně působí jako odborná asistentka na FJFI ČVUT. „Sice jsme přidali druhý termín, ale i o ten je velký zájem,‘‘ dodává.

Studenty nejprve seznamujeme s tím, co je práce radiologického fyzika či technika a následně jim vysvětlíme principy jednotlivých přístrojů či technik. V další části programu čeká na účastníky praktické cvičení, kde si sami vyzkouší práci s radionuklidovým ozařovačem, mohou snímkovat fantomy (umělé vzorky) na zubním rentgenu nebo se mohou věnovat plánování léčby ionizujícím zářením, které se běžně chystá pro onkologické pacienty. V závěru celé akce vezmeme studenty do reálného provozu na pracoviště ve Fakultní nemocnici v Motole nebo Nemocnice Na Homolce. Budou tak moci porovnat své praktické cvičení s každodenním provozem nemocnice.

Jako bonus je zde možnost promluvit si s absolventy oboru Radiologická fyzika, kteří již v nemocnicích pracují. „Studenti odcházejí obohaceni nejen odbornými informacemi, ale i poznatky o možném budoucím uplatnění. Sami si pochvalují, že takhle komplexní náhled na své případné studium a povolání se jim jen tak nedostane.‘‘ Říká doc. Tomáš Vrba, vědec a pedagog na FJFI ČVUT, druhý ze zakladatelů akce Den lékařským fyzikem.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Šárka Salačová
E-mail: 
sarka.salacova@fjfi.cvut.cz
Pracoviště: 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze