Datum zveřejnění: 
12. 12. 2017
V pondělí 11. prosince 2017 proběhla na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze volba kandidáta na funkci děkana, ve které byl znovu zvolen prof. Igor Jex. V čele fakulty stojí od roku 2014.

Osmnáctičlenný Akademický senát FJFI zvolil prof. Ing. Igora Jexe, DrSc., jediného kandidáta na děkana. Po jmenování rektorem ČVUT by jeho druhé funkční období mělo začít 1. února 2018. 

Profesor Jex je předním českým vědcem a odborníkem na kvantovou optiku a kvantovou teorii informace. Fakultu, kterou dnes řídí a v jejímž čele setrvá další funkční období, sám vystudoval a díky tomu zná její silné i slabší stránky. Za dobu svého dosavadního působení se snažil držet vysokou úroveň studia, podporovat studenty v jejich rozvoji a současně otevřít dveře vědy i laické veřejnosti ve formě podpory řady aktivit, jako například Noc vědců či Festival vědy. Jak sám často zdůrazňuje, věda nesmí být jen nesrozumitelnou magií za zavřenými dveřmi, ale je třeba ji umět i prezentovat veřejnosti a ukázat, co všechno se dá využít. Prof. Jex jde v tomto směru sám příkladem. Kromě odborných předmětů přednáší na fakultě i Dějiny fyziky a mimo ni pak hostuje například s přednáškou Fyzika Star Treku.

 „Fakulta má zůstat školou vycházející z důkladné matematicko-fyzikální průpravy, na kterou navazují znalosti jednotlivých oborů, praktika a zkušenosti z praxe. Tento princip má představovat základ pro akreditace v příštím období,“ uvádí ve svém programu prof. Igor Jex. „ Naše kompetence v jaderných oborech, v materiálovém a fyzikálním inženýrství musí být viditelná i mimo Českou republiku jako potenciální zdroj dalších kvalitních studentů.“

Ve své funkci bude nadále podporovat spolupráci kateder vedoucí k mezioborovému přesahu ve výzkumu i při studiu a chce vytvářet prostor pro mladé pracovníky, bez kterých se žádná dobrá vysoká škola neobejde. V rámci ČVUT bude pokračovat ve spolupráci s ostatními fakultami (např. i při získávání nových projektů TA ČR) a soustavně prosazovat adresnou podporu center výzkumu na FJFI.

„Dosavadní čtyři roky ve funkci děkana mi umožnily začít nastartovat některé dlouhodobé změny. A jsem rád, že díky svému znovuzvolení mohu ve svém programu dále pokračovat,“ dodává prof. Jex.

Více informací na www.fjfi.cvut.cz

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Eva Prostějovská
E-mail: 
eva.prostejovska@fjfi.cvut.cz
Pracoviště: 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze