Datum zveřejnění: 
30. 11. 2017
Ve dnech 4. až 7. prosince se v prostorách pražské Vily Lanna (V sadech 1, Praha 6) uskuteční jubilejní desátý ročník vědecké konference AXRO. Cílem akce je představení novinek v oblasti kosmického výzkumu v oboru rentgenového záření. V rámci setkání se rovněž uskuteční workshop, na kterém budou vědci diskutovat o nových a budoucích technologiích v oblasti rentgenových dalekohledů, které musí být umístěny na palubě družic, protože zemské ovzduší rentgenové záření nepropouští.

Vědci a doktorandi z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze budou prezentovat pokrok ve vývoji a testech inovačních typů rentgenové optiky, ale také přiblíží dosavadní výsledky rentgenového miniteleskopu na palubě české minidružice VZLUSAT1. Představeny budou i výsledky společného česko-bavorského projektu JEUMICO, zaměřeného na vývoj speciálních odrazivých vrstev pro rentgenové dalekohledy. Prostor bude věnován i účasti vědců z Fakulty elektrotechnické ČVUT na projektu Evropské unie AHEAD, v jehož rámci byl připraven a otestován vzorek inovační rentgenové optiky typu Kirkpatrick Baez pro projekt ESA ATHENA.

Zástupce Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a hlavní organizátor akce, doc. René Hudec, o konferenci říká: „ Letošní ročník naší konference je jubilejní, již desátý, a současně máme i rekordní účast, a to téměř šedesát registrovaných účastníků z dvanácti zemí. Dokazuje to, že naše konference hraje ve světové  komunitě rentgenové optiky i souvisejících kosmických projektů důležitou roli.“

Na konferenci budou také představeny nové kosmické projekty, na kterých se v několika případech podílí právě tým doc. Hudce. Konkrétně se jedná o projekt velkého kosmického rentgenového dalekohledu Evropské kosmické agentury ESA ATHENA, dále pak o navrhovanou střední misi ESA THESEUS, v níž tým Fakulty elektrotechnické patří do hlavního konsorcia a podílel se na přípravě návrhu, a dále projekt ESA SMILE, ESA již vybraný k realizaci, kde rovněž je účast fakulty na úrovni hlavního konsorcia. Tyto projekty představí buď hlavní řešitelé, nebo jimi delegovaní zástupci.

Další informace o konferenci AXRO 2017 jsou k dispozici na stránce: http://axro.cz/

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Libuše Petržílková
E-mail: 
libuse.petrzilkova@fel.cvut.cz
Pracoviště: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze