Datum zveřejnění: 
27. 11. 2017
Ve středu 29. listopadu 2017 v 10.30 hodin se na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze uskuteční za účasti zástupců města a kraje slavnostní předání monitorovací jednotky s defibrilátorem X series značky ZOLL, který byl pořízen z účelové dotace Statutárního města Kladna.

Monitor vitálních funkcí s defibrilátorem ZOLL X Series pomáhá řešit veškeré současné potřeby zdravotnických záchranářů při poskytování přednemocniční i nemocniční neodkladné péče, stejně tak má i nezastupitelné místo při výuce a přípravě studentů na toto povolání.

V současné době se tento přístroj řadí mezi technologické špičky na trhu. Přístroj je unikátní v několika ohledech. První výhodou je jeho hmotnost, která je oproti jeho konkurentům přibližně poloviční. Monitor vitálních funkcí umožňuje standardní sledování EKG, pulzní oxymetrie, NIBP, CO2, která využívají nemodernějších a nejpřesnějších čidel na trhu a inovativních přístupů, např. v měření neinvazivních tlaků.

Přesná identifikace vitálních hodnot patří samozřejmě k základnímu vyšetření pacienta i v simulovaném výjezdu při výuce studentů fakulty. Při výuce se hlavně využije systém CPR Dashboard™, který poskytuje studentům i vyučujícímu v reálném čase numerické údaje o hloubce a frekvenci kompresí a měří dobu provádění kardiopulmonální

resuscitace (KPR) s automatickým přepnutím na měření doby bez účinně prováděných kompresí. Obsahuje indikátor uvolnění komprese a ukazatel výkonu, které pomáhají maximalizovat účinnost KPR zvláště při výuce v oboru, kde je kardiopulmonální resuscitace alfou a omegou. ZOLL X series vlastní i unikátní technologii See-Thru CPR®, která pomáhá minimalizovat časové prodlevy při KPR odfiltrováním artefaktů, což umožňuje vidět organizované základní rytmy po celou dobu prováděné KPR.

Série X je první monitor s možností defibrilace s integrovanou WiFi, má také možnost propojení pomocí Bluetooth® a USB. Přístroje řady X jsou vyvinuty pro využití ve spojení s novým softwarovým komunikačním systémem RescueNef® Link EMS, díky kterému může záznamy o resuscitaci pacienta vyučující automaticky nahrávat a následně rozebírat se studenty, jak efektivní jejich výkon byl.

Mgr. Pavel Böhm, zdravotnický záchranář a současně pedagog FBMI dodává: „Statutární město Kladno poskytlo Fakultě biomedicínského inženýrství účelovou dotaci ze svého rozpočtu ve výši 300 000 Kč, která byla použita pro nákup této monitorovací jednotky. Díky dotaci může fakulta přístroj využívat nejen ve výuce odborných předmětů, ale i v aplikovaném výzkumu v oblasti přednemocniční a nemocniční neodkladné péče. Do budoucnosti se zvažuje otevření vybraných postgraduálních kurzů pro lékaře a zdravotnické pracovníky z oblasti urgentní medicíny a medicíny katastrof, kde bude mít přístroj své nezastupitelné místo.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Ida Skopalová
E-mail: 
skopalova@fbmi.cvut.cz
Pracoviště: 
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT