Datum zveřejnění: 
24. 11. 2017
Ve středu 22. listopadu 2017 byl patnáctičlenným Akademickým senátem Fakulty architektury ČVUT zvolen děkanem Fakulty architektury ČVUT v Praze prof. Ladislav Lábus, v čele FA ČVUT stojí od roku 2014.

Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA. byl jediným kandidátem na děkana, zvolen byl 12 hlasy pro, 3 členové Akademického senátu se zdrželi hlasování. Jeho nové čtyřleté funkční období začne 1. února 2018, kdy z rukou rektora ČVUT převezme jmenovací dekret.

„Tradiční postavení i aktuální pozice Fakulty architektury ČVUT, zažitá lokální i sílící mezinárodní prestiž pedagogických i tvůrčích výsledků školy, jsou dobrým stabilním základem pro další rozvoj naší fakulty, při kterém je však třeba neustále reagovat na nové podněty a podmínky dané dobou,‘‘ uvádí prof. Lábus ve svém volebním programu.

Ve svém dalším působení ve funkci děkana největší tuzemské školy architektury se chce zaměřit mimo jiné na revizi a transformaci bakalářského studia programu Architektura a urbanismus, věnovat se akreditaci nových studijních programů a na půdě fakulty podporovat atmosféru spolupráce a respektu.

„Pro další vývoj bude důležité, jestli se nám ve stále složitějším světe, který nás obklopuje, podaří udržet odstup a nadhled umožňující celistvost a lidský rozměr našich postojů, nebo se v množství často protikladných a chaotických informací a požadavků i předpisů či hodnotících kritérií rozpustíme jako instantní architekti, designéři a pedagogové.‘‘

Životopis Ladislava Lábuse a volební program kandidáta na děkana je k dispozici na https://fa.cvut.cz/Cz/Fakulta/VolbaDekana2017

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.
E-mail: 
rottokat@fa.cvut.cz
Pracoviště: 
Fakulta architektury ČVUT