Datum zveřejnění: 
23. 11. 2017
V pátek 24. listopadu 2017 se v rámci Dne otevřených dveří zájemcům o studium otevřou laboratoře a specializovaná pracoviště Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Návštěvníkům budou zpřístupněny obě budovy fakulty v Kladně.

Nabitý program zahájí v 11.00 hodin proděkan pro studium a pedagogickou činnost Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. Jednotlivé studijní obory představí samotní studenti v krátkých prezentacích.

Zájemci si budou moci prohlédnout umělého pacienta, který je součástí simulovaného pracoviště jednotky intenzivní péče. Jedná se o celotělový simulátor, typický produkt biomedicínského inženýrství, spojující technické prostředky s medicínou. V laboratoři robotiky se uchazeči seznámí se systémy záznamu pohybu a ukázkou umělé inteligence. Vyzkoušet si zde mohou také robotické hračky z lega. Díky kvalitnímu přístrojovému vybavení mohou návštěvníci nahlédnout do lidského oka a blíže se seznámit s prací optometristů. Nebude chybět ani prohlídka laboratoře XUV nebo ukázka reálných technologií, např. mobilního systému Diabetesdagboka, určeného pro podporu života a léčbu lidí s diabetem.

V druhé budově fakulty, Kasárnách, ve které jsou umístěny zdravotnické obory a obory ochrany obyvatelstva, si návštěvníci prohlédnou Laboratoř anatomie či specializovanou učebnu pro výuku fyzioterapie. Zájemci uvidí plně vybavenou fakultní sanitku a prakticky se seznámí s přístroji, které mají k dispozici záchranáři, aby si tak mohli představit jejich náročnou práci.

„Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT nabízí zajímavé a perspektivní studium ve špičkově vybavených laboratořích. Praktická výuka a vědecko-výzkumná činnost je realizována ve spolupráci s firmami a zdravotnickými zařízeními. Fakulta vychovává jak profesně zaměřené odborníky v oblasti zdravotnictví a ochrany obyvatelstva, kterých je v současné době na trhu práce nedostatek, tak žádané specialisty v oblasti biomedicínského inženýrství,“ dodává proděkan fakulty Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.

Více o studijních programech a Fakultě biomedicínského inženýrství naleznete na stránkách http://fbmi.cvut.cz.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Ida Skopalová
E-mail: 
skopalova@fbmi.cvut.cz
Telefon: 
+420 224 355 053
Pracoviště: 
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT