Datum zveřejnění: 
22. 11. 2017
České vysoké učení technické v Praze a společnost British Aerospace (BAE) budou úzce spolupracovat v oblasti vědy a výzkumu, což stvrdí podpisem společné dohody o mlčenlivosti (Non-disclosure Agreement) dne 24. listopadu 2017 u příležitosti konference "Spolupráce mezi akademickým, soukromým a veřejným sektorem v oblasti obranného průmyslu". Ta se koná od 9.00 hodin v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR.

Představitelé ČVUT a BAE tak chtějí demonstrovat budoucí spolupráci v panelech věnovaných vytváření strategických vazeb mezi akademickým a vojenským sektorem a duálním užití, tedy využití vojenského výzkumu v civilním sektoru. Konference se koná pod záštitou Výboru pro obranu, bezpečnost a zahraniční vztahy Senátu PČR. Partnery konference jsou Technologická agentura ČR, Asociace obranného průmyslu, BAE Systems a Rouček Partners, s.r.o.

Podpis smlouvy proběhne v rámci konference ve 13.30 hodin. Za ČVUT dokument podepíše rektor ČVUT prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., a za BAE Tomy Gustafsson Rusk, prezident BAE Systems Hagglunds.

„Navázání spolupráce mezi nadnárodní korporací takové velikosti a významu, jako je British Aerospace Systems a ČVUT, považuji za výborný krok pro rozvoj konkurenceschopnosti v oblasti výzkumu a vývoje České republiky v rámci Evropské unie i mimo ni. Na ČVUT vznikají skvělé nápady, na jejichž realizaci mnohdy nejsou finanční prostředky. Díky partnerství, které bude slavnostně stvrzeno podpisem společné dohody o mlčenlivosti, bude možné tyto nápady uchopit a aplikovat do praxe. Jedná se o další důležitý krok pro ČVUT směrem k užší a systematické spolupráci s mezinárodními hráči, a to nejen v oblasti bezpečnostního a obranného průmyslu,“ říká prof. Petr Konvalinka.

Program konference a veškeré pokyny jsou přístupné na http://roucekpartners.cz/, kde je možné se také zaregistrovat.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Martina Jaklová, Ph.D.
E-mail: 
martina.jaklova@cvut.cz
Pracoviště: 
Rektorát ČVUT, Odbor PR a marketingu