Datum zveřejnění: 
21. 11. 2017
V úterý 28. listopadu 2017 od 9.00 hodin Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze připravila pro uchazeče o studium Den otevřených dveří. V rámci bohatého programu budou mít zájemci možnost se dostat ke speciálním školním zařízením – jadernému reaktoru Vrabci, fúznímu reaktoru - tokamaku Golem. Navíc jsou letos naplánovány exkurze k výpočetnímu klastru a na specializovaná pracoviště absolventů oboru radiologický fyzik. Od rána budou k jednotlivým oborům probíhat krátké půlhodinové přednášky. Hlavní přednáška o studiu začíná v budově v Břehové ve12.30 hodin.

V rámci Dne otevřených dveří mohou zájemci navštívit řadu unikátních laboratoří a špičkových pracovišť fakulty, a to v hlavní budově na Starém Městě (Břehová 7, Praha 1), v budově u Karlova náměstí (Trojanova 13, Praha 2) a v budově v Troji (V Holešovičkách 2, Praha 8).

V budově na Starém Městě, v Břehové ulici, budou již tradičně od 9.00 hodin předváděny oblíbené a zajímavé pokusy, a od stejného času se zde mohou zájemci také registrovat na vybrané exkurze. K registraci na školní reaktor je nutný občanský průkaz. Co si lze představit pod názvy některých oborů, mohou zájemcům přiblížit také půlhodinové přednášky, např. Zvonit či nezvonit – největší český zvon Zikmund očima materiálových inženýrů, Radiofarmaka a nukleární medicína, Virtuální experimenty na supervýkonných počítačích pro supervýkonné lasery nebo co je kvark-gluonové plazma a jak vypadal Vesmír těsně po Velkém Třesku.

Ve 12.30 hodin proběhne v budově Břehová 7, Praha 1, komplexní přednáška o studiu, přijímacím řízení, možnostech výjezdů na zahraniční univerzity, spolupráce s praxí během studiu i uplatnění. Na dotazy budou připraveni odpovídat zástupci pedagogů, studijního oddělení i studenti fakulty.

Časový harmonogram přenášek a exkurzí Dne otevřených dveří na FJFI ČVUT v Praze najdete zde.

Přípravné kurzy z matematiky a fyziky

Ve stejný den, v 16.30 hodin, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze nabízí maturantům se účastnit 1. lekce (v trvání 60 – 90 min.) bezplatného volně přístupného Přípravného kurzu z matematiky a fyziky. Lekce se konají pak každé úterý od 16.30 v budově Břehová 7, Praha 1. Poslední lekce tohoto kurzu proběhne 10. dubna 2018.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Eva Prostějovská
E-mail: 
eva.prostejovska@fjfi.cvut.cz
Pracoviště: 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze