Datum zveřejnění: 
20. 11. 2017
Středoškoláci, kteří přijdou ve čtvrtek 23. listopadu na Den otevřených dveří Fakulty stavební ČVUT v Praze, se seznámí se studijními obory, podmínkami přijímacího řízení i možnostmi přípravných kurzů. V areálu fakulty pro ně budou připraveny prezentace všech bakalářských oborů s řadou zajímavých ukázek. Studenti se také budou moci zúčastnit speciální exkurze do rekonstruované Státní opery.

„Den otevřených dveří je určen studentům posledních dvou ročníků středních škol. Snažíme se jim představit jednotlivé obory tak, aby získali přehled o jejich šíři, pracovním uplatnění a mohli si lépe vybrat, čemu by se chtěli při vysokoškolském studiu věnovat,“ říká prof. Jiří Máca, proděkan pro pedagogickou činnost na Fakultě stavební ČVUT.

Studenti si mohou program poskládat podle svých zájmů a potřeb. „Dvakrát v průběhu dne, v 10.00 a ve 14.00 hodin, se mohou seznámit se základními informacemi o studiu a přijímacím řízení. Od 11.15 a 12.15 hodin budou probíhat oborové prezentace, které jsou koncipovány tak, aby studenti mohli navštívit představení dvou oborů, pokud mezi nimi například váhají,“ vysvětluje prof. Máca. Po celý den také budou přístupné oborové stánky v unikátním architektonickém prostoru Ateliéru D, kde se zájemci o studium mohou setkat se studenty i pedagogy jednotlivých oborů. Další možností seznámit se blíže se studiem představují exkurze po jednotlivých laboratořích fakulty, které budou doplněny odborným výkladem i praktickými ukázkami.

Zpestřením celého Dne otevřených dveří bude návštěva Státní opery, jíž se podařilo uspořádat díky spolupráci se společností HOCHTIEF CZ, která tento architektonicky oceňovaný objekt rekonstruuje. „Studenti se dostanou na místa, která jinak nemají možnost zhlédnout. Budou se také moci zeptat našich odborníků na jednotlivé práce a jejich specifika, protože obnova se dotýká historické i provozní budovy. Návštěvníky bude mimo jiné doprovázet studentka Fakulty stavební ČVUT, která u nás pracuje a může tak předat cenné informace o studiu, navázání na praxi i jak se cítí jako žena ve stavební  profesi,“ vysvětluje unikátnost návštěvy HR manažerka společnosti HOCHTIEF CZ Adriana De Martini. Zájemci o exkurzi do Státní opery se mohou předem hlásit na webové stránce fakulty, počet návštěvníků je limitován.

Den otevřených dveří na Fakultě stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice, bude probíhat ve čtvrtek 23. listopadu od 10.00 hodin. Podrobnější informace a plán prezentací je k dispozici na www.fsv.cvut.cz.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Pracoviště: 
Fakulta stavební ČVUT v Praze