Datum zveřejnění: 
20. 11. 2017
Dva legendární předválečné československé motocykly Praga 500, jeden v původním neporušeném stavu a druhý dokonale rekonstruovaný, budou – spolu se třemi cennými historickými bicykly – k vidění v úterý 21. listopadu od 9.00 do 16.00 hodin v budově Masarykova ústavu vyšších studií (dále jen MÚVS) v areálu ČVUT v Praze – Dejvicích. Na závěr oslav čtvrt století své existence pořádá MÚVS den otevřených dveří, kde prezentuje nejen výsledky své činnosti a své studijní programy, ale vzhledem k tomu, že je rovněž školícím pracovištěm doktorského studijního programu Historie techniky, také unikátní historické stroje.

Těžiště činnosti MÚVS spočívá v bakalářských a magisterských studijních programech v oblasti ekonomiky. Zájemci o studium, jejich rodiče i ostatní návštěvníci se tak budou moci během dne otevřených dveří seznámit s požadavky na přijetí a zdárné absolvování bakalářského studijního programu Řízení a ekonomika průmyslového podniku a magisterského studijního programu Projektové řízení inovací v podniku, vyučovaného částečně v angličtině. Na otázky budou odpovídat ti nejpovolanější, totiž garanti jednotlivých studijních programů a předmětů.

MÚVS se pyšní tím, že jeho absolventi nemají problémy s uplatněním na pracovním trhu. Vedle špičkové kvality odborných předmětů za tímto úspěchem stojí i prvotřídní jazyková příprava, kterou MÚVS zajišťuje nejen pro své studenty, ale i pro další zájemce. Také způsob jazykové výuky bude MÚVS při této příležitosti prezentovat veřejnosti.

Moderní mobilita a úspěšná ekonomika k sobě neodmyslitelně patří. I to bude smyslem odborných přednášek o rozvoji meziválečného československého motocyklového průmyslu s videoprojekcemi, které budou tvořit doprovodný program dne otevřených dveří v Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze.

Více informací najdete na: https://business.facebook.com/events/179104619336934/

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Simona Davídková, DiS.
E-mail: 
simona.davidkova@cvut.cz
Pracoviště: 
Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze