Datum zveřejnění: 
13. 11. 2017
Několik desítek studentských projektů, modelů a kreseb ukazuje výstava v atriu Fakulty stavební ČVUT v Praze (Thákurova 7, Praha 6). Představují se zde ty nejlepší práce ateliérové tvorby studentů programu Architektura a stavitelství, které vznikly v loňském akademickém roce. Vidět zde lze například i projekty malých staveb, bytových domů a občanské výstavby nebo i energeticky úsporných domů či zajímavých rekonstrukcí. Výstava se koná od 6. do 23. listopadu.

Na výstavě lze vidět práce celkem 65 studentů z bakalářského i magisterského studia. „Jde o projekty, které získaly tzv. žlutou kartu,“ vysvětluje Ing. arch. Petra Novotná z Fakulty stavební ČVUT, katedry architektury, která výstavu organizačně zajišťuje. „Tato karta se uděluje vynikajícím studentským semestrálním ateliérovým projektům. Oceňovány jsou přitom projekty, které jsou výjimečné svým nápadem i zpracováním,“ dodává Novotná. Nejvyšším možným oceněním přitom je tzv. Zlatá karta, kterou může student získat za celkem tři udělené žluté karty.

Na výstavě jsou zastoupeny všechny předměty ateliérové tvorby. Vystavené kresby jsou pak výsledkem práce studentů v rámci volitelných předmětů Architektonické kreslení 3 a Kreslení v plenéru. „V prvním z nich studenti navštěvují prostory Národního technického muzea a Národního zemědělského muzea v Praze, kde se pomocí kresby snaží zachytit podstatu technických exponátů. V druhém se vydávají v rámci týdenního kurzu do ulic města Telč a ztvárňují kouzlo historické architektury. Cílem výuky není pouze zdokonalení techniky kresby, ale zejména rozvíjení prostorové představivosti, zaujetí pro detail či atmosféru,“ vysvětluje Ing. arch. Novotná.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Pracoviště: 
Fakulta stavební ČVUT v Praze