Datum zveřejnění: 
7. 11. 2017
Celkem čtyřicet studentů, mladých vědců jejich pedagogů a expertů ze zemí Visegrádské čtyřky, Běloruska a Ukrajiny, kteří se specializují na jadernou bezpečnost, poprvé v historii díky letní škole na Fakultě stavební ČVUT sdílejí svoje poznatky. Do budoucna by tak mohlo toto setkání vytvořit předpoklady pro vznik přímých kontaktů pro spolupráci vědců ze Západu a Východu. Desetidenní akce se koná díky grantu na tvorbu nových mladých vědeckých kolektivů z výzvy Východní vlna, který získala Fakulta stavební ČVUT v Praze z mezinárodního Visegrádského fondu. Setkání probíhá od 1. do 10. listopadu.

„Naše letní škola je konkrétně zaměřena na problematiku zabránění šíření radiace pomocí betonu. Setkávají se tu mladí vědci studující oblasti aplikací pro jaderné elektrárny, úložiště jaderného odpadu, zdravotnická zařízení a technologie pro nové materiály. Letní škola probíhá v termínu, kdy pořádáme i zasedání Mezinárodní komise pro ozářený beton (ICIC) a jsme rádi, že řada odborníků z tohoto zasedání přijde studentům přednášet. Setkají se tak s největšími kapacitami z oboru,“ vysvětluje doc. Petr Štemberk z katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze, která akci pořádá.

„Kromě sledování přednášek a prezentací studenti budují mezinárodní týmy, v jejichž rámci hledají možná témata mezinárodní spolupráce a řeší detaily spolupráce, jako například efektivní způsoby komunikace, předávání výsledků, řízení výzkumných týmů na dálku i možnosti setkávání. Jedná se zde o propojení dvou zcela odlišných přístupů, které se však velmi zajímavě doplňují, v čemž vidíme hlavní přínos a také obrovskou příležitost pro budoucí aplikace“ popisuje průběh akce doc. Štemberk. Do budoucna by tak i díky tomuto setkání mohl vzniknout most propojující vědecké poznatky z této oblasti mezi zeměmi Visegrádu a Běloruskem a Ukrajinou. Studenti a pedagogové účastnící se letní školy přitom pocházejí z nejvýznamnějších technických univerzit jednotlivých zemí. Při pobytu v Česku mimo jiné zavítají i do vybraných jaderných zařízení a seznámí se s jejich provozem.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Pracoviště: 
Fakulta stavební ČVUT v Praze