Datum zveřejnění: 
2. 11. 2017
Chování betonových konstrukcí a změny ve struktuře betonu vlivem ozařování, dlouhodobá spolehlivost betonových konstrukcí vystavených radiaci, zrychlené ozařování betonu a jeho složek pro získávání předpovědí o dlouhodobé spolehlivosti betonových konstrukcí, charakteristiky ozářených betonů a možnost získávání dlouhodobě ozařovaných betonů z uzavřených jaderných elektráren, které by bylo možné využít pro výzkum. Těmito i dalšími tématy se budou zabývat odborníci na zasedání mezinárodní komise pro ozářený beton, International Committee on Irradiated Concrete (ICIC), která se koná 6. – 10. listopadu na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Jednat zde mimo jiné budou zástupci provozovatelů jaderných elektráren z Japonska, Francie a Finska, odborníci z prestižních univerzit z celého světa a také zástupci úřadů pro jadernou regulaci z Japonska a USA a specialisté z úřadu pro jadernou bezpečnost Španělska.

„Pětidenní zasedání, na němž se sejde 50 špičkových odborníků z celého světa, se bude věnovat zejména problematice dlouhodobých procesů probíhajících v ozářeném betonu. Teprve s tím, jak tyto procesy lépe chápeme, lze provádět stoprocentně bezpečná rozhodnutí týkající se prodlužování životnosti betonových konstrukcí jaderných elektráren a výstavby nových elektráren s ohledem na celý životní cyklus těchto pro národní ekonomiky strategických zařízení. Jednat se zde bude například i o výběru nových složek betonu pro výstavbu nových bloků jaderných elektráren a úložišť jaderného odpadu,“ vysvětluje doc. Petr Štemberk z katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze, která zasedání této Mezinárodní komise pro ozářený beton (ICIC) pořádá.

„Komise zahrnuje téměř všechny organizace, kterých se týká problematika prodlužování provozních licencí jaderných elektráren a dalších jaderných aplikací, tedy národní regulační úřady, provozovatele elektráren, ústavy jaderného výzkumu a univerzity. Představuje vysoce odborné fórum sdružující odborníky na charakteristiku ionizujícího záření a na experimentální a numerické vyšetřování betonu a betonových konstrukcí.  Komise například celosvětově koordinuje výzkum, který by byl pro jednotlivé země příliš nákladný, a proto nerealizovatelný. Získané informace a data si díky tomu členské organizace dělí,“ vysvětluje přínos komise a jejich zasedání doc. Štemberk.

Na tomto zasedání se setkají zástupci úřadu pro jadernou regulaci ze Spojených států a Japonska, zástupce úřadu pro jadernou bezpečnost Španělska, přijedou akademici z prestižních univerzit - ČVUT v Praze, University of Colorado z USA, Aalto University z Finska, University of Sheffield z Velké Británie, Nagoya University z Japonska, Yonsei University z Korey, University of Padova z Itálie a  University of California LA z USA. Setkání se budou účastnit i zástupci provozovatelů jaderných elektráren CEPCO z Japonska, EdF z Francie a Fortum z Finska. Z řad výzkumných institucí tu budou odborníci z Akademie věd Slovenské republiky, Polské akademie věd, Akademie věd Maďarska, Akademie věd Běloruska, Mitsubishi Research Institute z Japonska, Oak Ridge National Laboratory - ORNL z USA, Národního ústavu jaderného výzkumu z Rumunska, ÚJV Řež z ČR a Electric Power Research Institute - EPRI z USA. Ze Španělska přijede zástupce společnosti ENRESA, která se věnuje likvidaci jaderného odpadu a jaderných úložišť, za stavitele jaderných elektráren dorazí zástupce z Japonska ze společnosti Kajima Corporation.

Mezinárodní komise pro ozářený beton (ICIC) byla ustanovena členy Oak Ridge National Laboratory v roce 2015 v Knoxvillu v Tennessee, kde se také konalo její první zasedání. V loňském roce zasedání hostila Nagoya University s podporou jaderné elektrárny Hamaoka v Japonsku. Fakulta stavební ČVUT v Praze byla pořadatelem letošního zasedání zvolena pro své renomé v oblasti ozářeného betonu a využití betonu v jaderných zařízeních, jemuž se dlouhodobě věnuje z vědeckého i výukového hlediska.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Pracoviště: 
Fakulta stavební ČVUT v Praze