Datum zveřejnění: 
1. 11. 2017
Třídenní studentské stáže, které probíhají dvakrát do roka na Fakultě stavební ČVUT v Praze, dávají středoškolákům možnost poznat výuku na vysoké škole a ujasnit si, kterou oblast by chtěli studovat. Vybírat mohou z celkem 12 oborů, jako průvodce mají k dispozici po celou dobu stáže studenta druhého nebo třetího ročníku daného oboru, s nímž navštěvují jeho hodiny podle rozvrhu. Stáže jsou určeny pro studenty posledních dvou ročníků středních škol. V současnosti se studenti mohou hlásit na podzimní termíny, které budou na fakultě probíhat od 6. listopadu do 8. prosince.

„Při pobytu na fakultě dostanou středoškoláci jako průvodce našeho studenta, který je po tři dny takovým jejich studijním ,guru´. Vybíráme přitom vždy dobré studenty z oborů, o něž mají stážisté zájem. Podzimní stáže jsou určeny především pro studenty čtvrtých ročníků, kteří se již rozhodují, na jaký obor chtějí podat přihlášku, jarní termíny jsou pak hlavně pro třeťáky, “ popisuje středoškolské stáže prof. Jiří Máca, proděkan pro pedagogickou činnost na Fakultě stavební ČVUT.

Zájemci o stáž mohou vybírat hned z dvanácti možností, volit lze Stavební inženýrství, Konstrukce pozemních staveb, Konstrukce a dopravní stavby, Architektura a stavitelství, Vodní hospodářství a vodní stavby, Inženýrství životního prostředí, Management a ekonomika ve stavebnictví, Příprava, realizace a provoz staveb, Požární bezpečnost staveb, Realizace pozemních a inženýrských staveb, Geodézie, kartografie a geoinformatika a Building Structures, který je v angličtině.

Účasti na stáži se nemusí bát ani mimopražští zájemci. „Chceme, aby stáže byly finančně dostupné pro všechny studenty,“ uvádí prof. Máca. „Studenti si sami hradí dopravu a stravu a na stáž přispívají poplatkem 150 korun. Pro mimopražské zájemce zajišťujeme ubytování na kolejích na dvě noci, které je pro ně zdarma.“

Studenty na stáž přihlašuje jejich třídní učitel nebo jiný pedagog ze školy, kterou navštěvují. Počet stážistů je limitován. „O stáže bývá každoročně mezi středoškoláky velký zájem, protože jim umožňují blíže poznat fakultu i studium naživo a zeptat se na vše přímo našich studentů i vyučujících. Mnozí se zde také rozhodují, jakému oboru by se chtěli při studiu věnovat, “ vysvětluje Ing. Marie Gallová z PR oddělení fakulty, které stáže organizačně zajišťuje.

To potvrzuje i studentka Anna Kudynová, která nyní studuje na Fakultě stavební ČVUT druhý ročník oboru Architektura a stavitelství: „Na stáž jsem šla, protože jsem váhala mezi dvěma vysokými školami a stáž mi pomohla si výběr ujasnit. Také mě lákalo si vyzkoušet vysokoškolské studium, jako středoškolák jsem si to neuměla představit. Moje průvodkyně mě navíc seznámila s celým kampusem, takže když jsem nastoupila na fakultu, už jsem věděla, kde je jaká posluchárna, kam si pro co dojít nebo kde je nejlevnější tisk atd. Už jsem nemusela nic složitě hledat.“

Podzimní stáže budou na Fakultě stavební ČVUT v Praze probíhat od 6. listopadu do 8. prosince. Vzhledem k velkému množství zájemců je třeba se zaregistrovat co nejdříve, později již může být vybraný termín kapacitně obsazen. Další kolo stáží bude probíhat v průběhu března a dubna. Podrobné informace o stáži a přihlášku s konkrétními termíny najdou zájemci na fsv.cvut.cz/staze-stredoskolak.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Pracoviště: 
Fakulta stavební ČVUT v Praze