Datum zveřejnění: 
30. 10. 2017
Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c., ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, obdržel 28. října státní vyznamenání z rukou prezidenta Miloše Zemana. Medaili si převzal za svůj přínos v oblasti vědy.

Prof. Mařík je zakladatelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT). Tento vysokoškolský ústav ČVUT byl založen v roce 2013. Před jeho založením působil jako vedoucí katedry robotiky na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. CIIRC zřídil s myšlenkou propojit odborníky v oblasti robotiky a kybernetiky, kteří byli do té doby roztroušeni napříč celým ČVUT, a napojit je na další týmy v ČR i v zahraničí. Cílem ústavu je vytvořit prostředí a vhodné podmínky pro širokou spolupráci v národním a mezinárodním měřítku, podporovat špičkový výzkum a postupně se tak zařadit mezi nejlepší evropská centra excelence.

CIIRC v současnosti zaměstnává 180 výzkumníků, do roku 2020 by jich měl mít až 350. Ústav nyní čelí několika výzvám v oblasti Průmyslu 4.0, ale také v oblasti energetiky, chytrých měst či biomedicíny. Budoucnost institutu je také ve spolupráci s průmyslem a ve spojení excelence s užitečností. Dne 4. září 2017 byla otevřena první část experimentální výrobní linky a zahájena významná spolupráce na velkých mezinárodních projektech s německými partnery.    

Prof. Mařík vnímá své ocenění nejen jako poděkování za přínos v oblasti vědy, ale také jako ocenění pro všechny kolegy, kteří se rozhodli odejít ze svých dosavadních míst uvnitř i vně ČVUT a přejít do zcela nového prostředí Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lucie Budinová
E-mail: 
lucie.budinova@cvut.cz
Pracoviště: 
CIIRC ČVUT