Datum zveřejnění: 
20. 10. 2017
Vidět architekturu, stavby, budovy a hmotné prostředí kolem sebe jinak, uvědomit si jejich pestrost, technické a konstrukční kvality, kreativní řešení a také kulturní a sociální aspekty. Zároveň podnítit rozvoj fotografických dovedností a tvořivosti. To je cílem soutěže „Tvýma očima“, kterou pořádá Fakulta stavební ČVUT v Praze. Určena je pro studenty středních škol a také pro studenty, absolventy a zaměstnance fakulty. Letošními tématy soutěže jsou „Prostor tvoříme, prostor žijeme“ a „Méně je více“. Se svými pracemi se do ní zájemci mohou hlásit až do konce listopadu.

Soutěžící z řad středoškoláků a studentů Fakulty stavební ČVUT si mohou vybrat mezi oběma tématy, případně zaslat fotografie na každé z nich. Pro zaměstnance a absolventy fakulty je určeno pouze zadání „Prostor tvoříme, prostor žijeme“. „Soutěž letos vstoupila již do svého desátého ročníku. Témata jsou volena tak, aby vyvolala řadu rozmanitých pohledů a přístupů k fotografii. Do každé z celkem 4 kategorií mohou soutěžící zaslat až sedm fotografií,“ říká fotograf Miloš Sedláček z Fakulty stavební ČVUT, který je jedním ze zakladatelů soutěže. Nejvíce soutěžících je z řad středoškoláků. „Mnoho z nich soutěž vnímá jako impuls blíže se seznámit s fakultou a jejími obory, poznat prostředí školy. Středoškolští studenti také oceňují příležitost porovnat svoje fotografické vidění světa s vysokoškoláky, kteří už na fakultě studují,“ doplňuje Sedláček. Velkou motivací jsou i atraktivní výhry.

Soutěž vznikla v roce 2008 a původně byla určena jen středoškolákům, v průběhu let se její kategorie rozrůstaly. Do současnosti se jí účastnilo na 2 000 soutěžících, kteří zaslali více než 5 000 fotografií. Za devět let jejího trvání se v ní objevily i výrazné fotografické talenty.

Fotografie do soutěže „Tvýma očima“ lze zasílat až do 30. listopadu. Podrobnosti jsou k dispozici na www.tvymaocima.fsv.cvut.cz.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz