Datum zveřejnění: 
19. 10. 2017
Fakulta dopravní ČVUT v Praze se dlouhodobě zabývá problematikou tzv. chytrých měst a spolupracuje s mnoha významnými partnery. Jako potvrzení její klíčové role v řešení této aktuální problematiky bylo za přítomnosti děkana Fakulty dopravní ČVUT profesora Miroslava Svítka na Úřadu vlády ČR slavnostně podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Vládou ČR a Sdružením automobilového průmyslu, které obsahuje konkrétní pilotní projekty v oblasti elektromobility, autonomního řízení a digitalizace, řešené na Fakultě dopravní.

V návaznosti na tuto událost byla na Ministerstvu dopravy ČR slavnostně podepsána Konsorciální smlouva projektu C-ROADS, v níž Fakulta dopravní ČVUT jmenovitě vystupuje jako jeden z řešitelů pilotních projektů dopravní telematiky založené na vzájemné komunikaci vozidlo-vozidlo nebo vozidlo-infrastruktura. Jde o zásadní projekt pro budoucí autonomní řízení, a to jak silničních, tak i železničních dopravních prostředků.

Projekt C-ROADS je veden Ministerstvem dopravy ČR a je příkladem unikátní spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Dalšími členy řešitelského konsorcia jsou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty a Brněnské komunikace. Akademickou sféru v tomto projektu zastupuje Fakulta dopravní ČVUT. Komerčními partery jsou společnosti Intens Corporation, T-Mobile, AŽD a O2.

Fakulta dopravní ČVUT považuje problematiku udržitelného rozvoje dopravy za klíčový obor. Kromě již vyučovaných předmětů a aktuálně řešených projektů připravuje ve spolupráci s americkou univerzitou UTEP i nový dual-degree studijní obor Smart Cities.

Více o projektu C-ROADS naleznete na: http://c-roads.cz

O aktuálně řešených projektech v rámci problematiky C-ROADS pak na: https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/projects/h2020-transport/intelligent-transport-systems/maven

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Petra Skolilová
E-mail: 
skolilova@fd.cvut.cz
Pracoviště: 
Fakulta dopravní ČVUT v Praze