Datum zveřejnění: 
19. 9. 2017
Kvalita dopravní infrastruktury, vývoj trvanlivějších stavebních hmot, nové technologie umožňující zrychlení její výstavby, rekonstrukcí a modernizace, omezení hlukové zátěže a vibrací, zvýšení bezpečnosti dopravy, rozšíření možností využití recyklovaných materiálů a mnoho jiných souvisejících témat. Tomu i další problematice se věnuje Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) při Fakultě stavební ČVUT v Praze, které spojilo 21 tuzemských institucí a firem a zaměřilo se na možnosti a cesty vývoje dopravní infrastruktury jako celku. Výsledky jeho práce budou představeny na mezinárodní konferenci BESTInfra 2017, na níž se 21. – 22. září sejde na 150 expertů z oblasti dopravního stavitelství a inženýrství z dvaceti zemí světa. Prezentován tu bude například výzkum vědců z Fakulty stavební ČVUT, kteří se jako jedni z prvních na světě zaměřili na navrhování svodidel pomocí numerické simulace crash testů. K dalším významným tématům budou patřit nízkoteplotní asfaltové směsi, využití recyklovaných asfaltových krytů či vývoj betonu s příměsí recyklovaných pneumatik.

„Cílem konference je hledat nové technické a řídicí přístupy, které umožní úsporu surovin a energie. Spolu s tím se soustředíme na inteligentní a trvanlivá řešení, jež jsou šetrná k životnímu prostředí a nákladově efektivní v dlouhodobých výhledech. Zároveň chceme představit výsledky projektu světové odborné veřejnosti a získat jejich vyjádření k řešením, která jsou vyvíjena v České republice,“ vysvětluje prof. Alena Kohoutková, děkanka Fakulty stavební ČVUT a zároveň manažerka projektu CESTI. Odborníci se zde budou zabývat tématy pozemních komunikací, kolejové infrastruktury, mostů, tunelů, vlivu dopravní infrastruktury na životní prostředí, její bezpečnosti a diagnostiky a také hospodaření s ní.

Z realizovaných projektů budou vědci z Fakulty stavební ČVUT prezentovat například unikátní vývoj modelů pro simulaci crash testů s ohledem na návrh svodidel. „Naším cílem je pomocí numerických simulací navrhnout svodidlo s optimální tuhostí, tak aby dokázalo zastavit pohybující se vozidlo a zároveň se minimalizovaly dopady nárazu na posádku vozu. Nebylo by tak už nutné provádět sérii reálných nákladných crash testů,“ popisuje Ing. Jiří Drozda z katedry ocelových a dřevěných konstrukcí, který je jedním ze spoluautorů řešení.

Velkým tématem konference budou i pokročilé typy asfaltových směsí. „Ukážeme zde náš vývoj v oblasti nízkoteplotních asfaltových směsí, u nichž je možné snížit teplotu při zpracování až o 50 °C. Tím se snižují náklady a klesá i ekologické zatížení,“ vysvětluje aktivity týmu pro pozemní komunikace Ing. Jan Valentin z katedry silničních staveb. „Představíme i výzkum v oblasti recyklovaných asfaltových vrstev, kde je část plniva nahrazena materiálem ze starých asfaltových vozovek. Zde se zabýváme možnostmi zvyšování maximálního množství recyklovaného materiálu v nové asfaltové směsi,“ uvádí Valentin.

Ze zahraničních hostů přijede například Dr. Cliff Nicholls z Velké Británie, který je specialistou na navrhování a zkušebnictví asfaltových vozovek. Věnoval se i tematice jejich povrchových úprav s vysokými protismykovými vlastnostmi, dopravnímu značení či obnově betonových vozovek.

Konference, která proběhne v prostorách Fakulty stavební, se koná pod záštitou ministra dopravy ČR Ing. Dana Ťoka, Technologické agentury ČR, evropské expertní skupiny pro kvalitu mostních staveb COST TU 1406 a španělské železničářské organizace Plataforma Tecnológica Ferroviaria Espaňola (PTFE). Sejdou se na ní odborníci z akademické sféry i praxe, od univerzit přes nadnárodní korporace, zkušební laboratoře, konzultační firmy až po menší projekční kanceláře.

Konference BESTInfra (Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastucture) se bude konat 21. – 22. září na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Podrobný program konference je k dispozici na webu http://www.bestinfra.cz/.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Telefon: 
602 275 716
Pracoviště: 
Fakulta stavební ČVUT v Praze