Datum zveřejnění: 
7. 9. 2017
Výkyvy počasí s extrémními srážkami i suchy, data o intenzitě dešťů, hospodaření s vodou ve městech, využití internetu věcí pro lepší provoz kanalizace nebo odpadní voda jako zdroj informací o obyvatelích měst. Těmito i dalšími tématy se bude na konferenci ICUD 2017 (International Conference on Urban Drainage), která proběhne 10. – 15. září v pražském Kongresovém centru, zabývat více než 600 odborníků z celkem 45 zemí. Přijede například uznávaný ekotoxikolog prof. Jochen Mueller z Univerzity v Queenslandu v Austrálii, který se věnuje metodám umožňujícím odhalit z odpadních vod trendy na drogové scéně či získat údaje o zdraví populace. Dorazí také specialisté z Dánska, kteří představí řešení, jakým se Kodaň vypořádala s povodněmi po přívalových deštích v roce 2011.

Konference ICUD patří mezi nejprestižnější akce svého druhu v oboru městského odvodnění. První ročník se uskutečnil v roce 1978 a od té doby se konference koná vždy jednou za tři roky, v České republice bude za svoji existenci poprvé. „Cílem ICUD je propojit široké spektrum odborníků, kteří se zabývají problematikou městských systémů odvodnění. Jde o stavební inženýry, hydrology, klimatology, chemiky, ekology, biology, IT odborníky, architekty, urbanisty, ale třeba i sociology a další. Prezentují nejnovější poznatky a inovativní přístupy nakládání s odpadními vodami a hospodaření se srážkovými vodami v různých částech světa,“ vysvětluje doc. David Stránský, vedoucí katedry zdravotního a ekologického inženýrství na Fakultě stavební ČVUT v Praze a zároveň předseda Asociace pro vodu ČR, která konferenci organizuje.

„Odborníci se budou například věnovat údajům, které lze získat o obyvatelích měst z odpadních vod,“ doplňuje Dr. Ing. Ivana Kabelková z katedry zdravotního a ekologického inženýrství z Fakulty stavební ČVUT, která je spoluorganizátorem konference. „Představena bude chemická analýza odpadních vod, díky níž je možné odhalit množství a typ drog užívaných v konkrétní čtvrti. O tomto tématu pohovoří uznávaný australský ekotoxikolog prof. Jochen Mueller z Univerzity v Queenslandu.“

Dalším z konferenčních témat je efektivita provozu kanalizačních systémů, které se sestávají ze složitých soustav potrubí, nádrží, komor a čerpadel, a jejichž provoz se neobejde bez předpovědí počítačových modelů. „Pro tvorbu těchto modelů jsou nutná věrohodná data o srážkových intenzitách a průtocích ve stokové síti. Měřicí technika je ovšem velmi drahá. Pozornost se proto upíná například k možnostem levných senzorů napojených na Internet věcí,“ popisuje možný trend Stránský. Této problematiky se týkají i příspěvky vědců z Fakulty stavební ČVUT, kteří na konferenci představí, jak je možné využít síť mobilních operátorů k měření dešťových srážek. „To by umožnilo výrazně lépe předvídat průtoky v kanalizaci a lépe ji regulovat, aby se nepřehlcovala, a to s minimálními náklady,“ vysvětluje Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D., z katedry hydrauliky a hydrologie, který je jedním ze spoluautorů navrženého řešení.  

Velmi aktuálním tématem je i větší odolnost měst vůči extrémnímu počasí a jeho důsledkům, jakými jsou lokální povodně způsobené silnými přívalovými dešti nebo naopak úmorná vedra a dlouhé sucho. K tématu vystoupí mimo jiné odborníci z Kodaně, kteří se po ničivých záplavách před šesti lety rozhodli jednat – výsledkem je nové urbanistické řešení města tak, aby při extrémních srážkách voda pokud možno neškodně odtekla bez poškození základní infrastruktury. Další pohled na hospodaření s dešťovými vodami nabídnou odborníci z Brisbane, kde je voda nedostatkovým zdrojem, ačkoli i zde se vyskytují ničivé povodně.

Podrobný program konference je k dispozici na webové stránce www.icud2017.org.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Telefon: 
602 275 716
Pracoviště: 
Fakulta stavební ČVUT v Praze