Datum zveřejnění: 
4. 9. 2017
Péče o památky, ať se již jedná o historické či sakrální stavby, umělecká díla, figurální výzdobu, ale i jeskyně nebo historické doly a mnoho dalšího, vyžaduje i jejich dokumentaci. Mnohdy přitom jde o objekty či prostory, které by kvůli jejich unikátním tvarům, nepravidelnostem nebo špatné přístupnosti bylo velmi obtížné vědecky zachytit a popsat za pomoci klasických metod. Kniha „Exaktní metody průzkumu památek s využitím geodetických a geofyzikálních metod“, jejímž autorem je prof. Karel Pavelka a kolektiv z Fakulty stavební ČVUT v Praze, popisuje nové možnosti průzkumných metod a přibližuje i ukázky skutečně prováděných měření, a to bohatě doplněné fotografiemi a různými modely.

Monografie je výstupem dlouhodobé činnosti týmu odborníků laboratoře fotogrammetrie katedry geomatiky Fakulty stavební a specialistů z Fakulty architektury ČVUT v Praze, který se pod vedením prof. Karla Pavelky zaměřuje na dokumentaci historických památkových objektů.

Kniha v samostatných kapitolách představuje jednotlivé metody, zabývá se jejich využitím v dokumentační praxi a názorně ukazuje i vybrané provedené průzkumy. Postupně je uvedena fotogrammetrie, 3D skenování, panoramatická fotografie, geofyzikální metody, způsoby dokumentace soch a stavebních prvků. Jsou zde významně zastoupeny i technologie zaměřování a dokumentace kleneb exaktními metodami.

V ilustračně velmi bohaté publikaci zaujmou především vlastní ukázky realizovaných průzkumů. Seznámit se zde lze například s průzkumem neznámých krypt kostela sv. Václava ve Strakonicích, měřením v chrámu v Panenském Týnci, dokumentací historických důlních prostor v Krušných horách, 3D dokumentací soch, zaměřováním klenby Vladislavského sálu na Pražském hradě i klenby katedrály Nanebevzetí Panny Marie v Kutné hoře – Sedlci. Předloženo je i mnoho dalších konkrétních příkladů zaměření zejména kleneb vrcholného baroka.

Monografie tak přináší nejen praktický přehled jednotlivých moderních exaktních metod průzkumu a jejich vysvětlení na příkladech, ale je i návodnou cestou při jejich využití v praxi.

Knihu „Exaktní metody průzkumu památek s využitím geodetických a geofyzikálních metod“ vydala Česká technika – nakladatelství ČVUT v roce 2017. Zakoupit ji lze na https://eobchod.cvut.cz/  za 243 Kč.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Telefon: 
602 275 716