Datum zveřejnění: 
28. 8. 2017
Od 4. do 8. září 2017 bude Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze hostitelem XXXVII. mezinárodního sympozia týkajícího se interakcí elementárních částic (International Symposium on Physics in Collision). Jde o významné setkání fyziků, kteří bádají v oblasti elementárních částic, shrnující klíčové výsledky dosažené v oboru v posledním období. Záštitu nad sympoziem převzala náměstkyně primátorky hl. m. Prahy prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Tématy důležitého pražského setkání více než 100 vědců budou elektroslabé interakce, fyzika Higgsova bosonu, kvantová chromodynamika, fyzika těžkých kvarků, fyzika těžkých iontů, neutrinová a astročásticová fyzika, fyzika za Standardním modelem a pokročilé technologie instrumentace experimentu.

Badatelským výsledkům v částicové fyzice z posledního období dominuje objev Higgsova bosonu. „Název konferenční řady – Physics in Collision – tj. fyzika srážky nebo fyzika ve srážce skutečně velmi přiléhavě charakterizuje podstatu bádání, kterému se experimentální fyzici věnují. Neboť právě obraz srážky elementárních částic vypovídá o jejich struktuře, vlastnostech a silách působících mezi nimi,“ uvedl Václav Vrba, CSc., z Centra aplikované fyziky a pokročilých detekčních systémů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT (FJFI). Pro pozorování Higgsova bosonu bylo třeba uskutečnit a analyzovat řádově kolem 1015 proton-protonových srážek. Samotný objev Higgsova bosonu byl dosažen díky unikátním parametrům urychlovače LHC (Large Hardon Collider), který umožňuje dodávat svazky srážejících se částic o potřebné energii a luminozitě a unikátní instrumentaci experimentů ATLAS a CMS instalovaných v podzemních experimentálních halách urychlovačného tunelu.

Pracovníci Centra aplikované fyziky a pokročilých detekčních systémů FJFI se výrazně podíleli na vývoji a výstavbě pixelového detektoru ATLAS, který byl klíčový při objevu Higgsova bosonu. Členové řešitelského týmu FJFI jsou spoluautory příslušných vědeckých publikací. Ve spolupráci se českou firmou ON Semiconductor vyvinuli radiačně odolný proces pro výrobu senzorů, který tato firma dodává do pixelových senzorů pro ATLAS a za splnění zakázky ve vynikající kvalitě získala průmyslovou cenu CERN.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Pavlína Röslerová
E-mail: 
pavlina.roslerova@fjfi.cvut.cz
Telefon: 
+420 224 358 320
Pracoviště: 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT