Datum zveřejnění: 
24. 7. 2017
V úterý 18. července představili v parku Indiry Gándhíové v Dejvicích studenti a pedagogové Fakulty architektury ČVUT instalaci, kterou se rozhodli vylepšit svůj kampus. Dřevěným průchodem na místě původní spontánně vyšlapané cesty od Národní technické knihovny k fakultě se jako první prošli rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka, starosta MČ Praha 6 Ondřej Kolář a děkan Fakulty architektury ČVUT Ladislav Lábus.

Instalace vznikla v rámci letního rukodělného workshopu, který probíhal na Fakultě architektury ČVUT ve dnech 10. až 14. července. Zorganizovali jej pedagogové Ateliéru MáMA Josef Mádr a Šárka Malošíková, kteří v předchozích letech realizovali se studenty dřevěné objekty na nábřeží v Plzni a na pláži v Mnichově Hradišti. „Pořádáme tyto dílny pravidelně. Chceme, aby se studenti setkali se skutečným zadáním, které vlastními silami dotáhnou až do realizace, a aby si vyzkoušeli různé role v týmu,“ vysvětluje vedoucí ateliéru architekt Josef Mádr.

Letos se Josef Mádr a Šárka Malošíková rozhodli zacílit na dejvický kampus. Nejprve zvažovali podat přihlášku do participačního projektu Prahy 6 nazvaného Mám nápad pro Šestku. Protože se ale nedařilo sladit harmonogram akademického roku s termíny výzvy, oslovili městskou část přímo a začali jednat o instalaci v parku Indiry Gándhíové.

Studenti se přirozeně chtěli věnovat kampusu, kde tráví nejvíce času, znají jeho potenciál a sami jsou budoucími uživateli svého návrhu. Architektka Šárka Malošíková vysvětluje, jak studenty v průběhu workshopu vedli: „Přesné umístění v parku a funkce instalace už byly předmětem návrhu. Studenty jenom nasměrujeme, nikdy není jasné, jak to dopadne. Postupně začala panovat shoda na řešení vyšlapané trasy, která přirozeně navazovala na cesty zbudované v parku za Národní technickou knihovnou.“

Workshopu se zúčastnilo celkem 17 studentů architektury. Z úvodních setkání vzešlo několik řešení, z nichž byl k realizaci jako nejlepší vybrán návrh Jana Karhánka. Na stavbě se podíleli všichni studenti.

Student bakalářského programu přišel s řešením, které jasně ohraničuje cestu a udává chodci směr, při pohledu z parku ale zachovává jeho propustnost a nepředstavuje optickou bariéru. Výsledkem je 46 dřevěných rámů, zakotvených do země, ztužených překližkovými deskami a spojených závitovými tyčemi, které tvoří tunel, resp. most.

„Prázdniny jsou pro mě časem, kdy mohu svůj obor skutečně studovat, posouvat se v dovednostech daleko intenzivněji než během semestru. To mi dělá velikou radost a využívám toho, jak to jde,“ vysvětluje svoji motivaci autor instalace Jan Karhánek.

Hlavními partnery projektu byly Městská část Praha 6 a Hlavní město Praha. Tyto instituce podepsaly v roce 2015 s ČVUT a dalšími vzdělávacími institucemi sídlícími v Dejvicích společné memorandum, jehož cílem má být zatraktivnění areálu dejvického kampusu. Do současné doby se naplňování memoranda odehrávalo v rovině společně pořádaných akcí a přípravy projektu úprav veřejného prostoru kampusu.

„V roce 2010 vypsala Fakulta architektury soutěž na celkovou koncepci nástupního prostoru mezi Národní technickou knihovnou a Novou budovou ČVUT. Soutěž byla obsazená výbornými architektonickými studii, ale vítězný návrh se nepodařilo zrealizovat. Dodnes je před Fakultou architektury, kde již tři roky vzděláváme studenty v programu Krajinářská architektura, náletová zeleň. Park Indiry Gándhiové je prostor, který si zaslouží pozornost,“ komentuje projekt děkan Fakulty architektury ČVUT prof. Ladislav Lábus.

Výsledek studentského workshopu je tak prvním hmatatelným počinem memoranda. Pro Fakultu architektury ČVUT je to již druhý projekt, kterým se v dejvickém kampusu prezentuje. Tím prvním je AIR House, energeticky soběstačný dům, který navrhl a postavil tým ČVUT vedený Fakultou architektury do soutěže Solar Decathlon 2013 v Kalifornii.

Realizace studentského projektu by nebyla možná bez podpory společností Robert Bosch odbytová s.r.o., která studentům zdarma zapůjčila nářadí,  TOGERI s.r.o., která poskytla odborné konzultace, truhlářskou dílnu pro přípravné práce a dřevo a spojovací materiál za příznivou cenu. Dále pak společnosti BAYO.S za výhodné dodání zemních vrutů a KONDOR, s.r.o. za závitové tyče.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Kateřina Rottová
E-mail: 
rottokat@fa.cvut.cz
Telefon: 
+420 778 750 052
Pracoviště: 
Fakulta architektury ČVUT v Praze