Datum zveřejnění: 
10. 7. 2017
Ve dnech 10. až 14. července se uskuteční na půdě Českého vysokého učení technického v Praze již třetí ročník Dětské univerzity. Jedná se o denní studium na ČVUT v Praze zakončené udělením titulů „Malý bakalář“ (Bc. jr.) nebo „Malý inženýr“ (Ing. jr.). Akce má podtitul „věda všude kolem nás“ a koná se formou příměstského tábora, na němž se žáci základních škol prakticky seznámí s technickými a přírodovědnými obory.

Celkem 340 účastníků Dětské univerzity z celé České republiky i ze zahraničí (z Kalifornie, Číny, Belgie a ze Slovenska) bude rozděleno podle věku do šestnácti studijních skupin. Na začátku čeká děti slavnostní imatrikulace (v pondělí 10. července od 9.30 hod. na Fakultě strojní ČVUT – Technická 2, Praha 6) a po úspěšném absolvování programu Dětské univerzity se uskuteční slavnostní promoce v Betlémské kapli za účasti rektora a zástupců akademické obce ČVUT (v pátek 14. července od 14.00 hod., Betlémské náměstí 4, Praha 1). Pro získání titulu je třeba absolvovat minimálně deset přednášek ze čtrnácti.

„Program jsme připravili pro žáky ve spolupráci s fakultami ČVUT tak, aby byl interaktivní a zážitkový. Na realizaci programu se podílí více než sto padesát odborníků z ČVUT,“ uvedla Ing. Michaela Kostelecká, Ph.D., hlavní organizátorka akce. Děti se tak mohou těšit na ukázky unikátních technických laboratoří, malou vědeckou show s fyzikálními experimenty, Lego roboty, drony, modely vodních elektráren a plavebních komor, studentskou formuli, jízdy v elektromobilu, automobilové a letecké trenažéry, představení technologie 3D tisku a biomedicínského inženýrství, návštěvu Letiště Václava Havla s odborníky z Fakulty dopravní ČVUT a návštěvu Štefánikovy hvězdárny se zástupci z Fakulty elektrotechnické. Děti budou mít možnost vyrobit si modely lodí, na kterých se naučí znát nebezpečí číhající v proudící vodě a další praktické projekty ze světa technických a přírodovědných disciplín. V průběhu týdne budou děti také pracovat na svých bakalářských a diplomových pracích vedených vědci z ČVUT. V programu jsou zahrnuty také sportovní aktivity organizované profesionálními dětskými trenéry. Stravování je pro děti zajištěno v menze ČVUT. Cena Dětské univerzity pro jednoho účastníka je 2900 Kč.

„Jsem velmi rád, že i třetí ročník Dětské univerzity ČVUT zaznamenal obrovský zájem, o čemž svědčí plně vyčerpaná kapacita do necelé hodiny od zahájení přihlašování bez propagace. Pro příští rok se chystáme počet dětí zachovat. Už nyní ale víme, že kapacita nebude stačit,“ uvedl prof. Petr Konvalinka, rektor ČVUT.  

Více informací o celém projektu naleznete na stránce http://detska-univerzita.cvut.cz

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Michaela Kostelecká, Ph.D.
E-mail: 
michaela.kostelecka@cvut.cz
Telefon: 
+420 737 446 672