Datum zveřejnění: 
2. 7. 2017
Výroční zasedání Mezinárodní přehradní komise, která vznikla v roce 1928 v Paříži a jedním z jedenácti zakládajících států bylo i Československo, se bude za celou historii komise konat poprvé v Praze. V jeho průběhu se bude od 3. do 7. července více než tisícovka odborníků z celého světa zabývat tematikou navrhování, výstavby, provozu a údržby vodních děl. Mimo jiné přijedou i specialisté z přehrad Mosul, Oroville v Kalifornii a Tři soutěsky v Číně.

„Mezinárodní přehradní komise je nezisková organizace, jejímž cílem je sdílení informací v přehradním stavitelství,“ vysvětluje úkol působnosti komise doc. Ladislav Satrapa, vedoucí katedry hydrotechniky na Fakultě stavební ČVUT v Praze a zároveň předseda Českého přehradního výboru, který setkání organizuje. Komise dnes čítá stovku účastnických států a její zasedání probíhají každý rok v jiné zemi. Nad akcí přijal záštitu ministr zemědělství Marian Jurečka. Spoluorganizátorem zasedání je Fakulta stavební ČVUT, ta se podílí na odborném programu sympozia.

„Návštěva v České republice je pro odborníky na přehrady velmi zajímavá, protože zde budou mít možnost navštívit technické zajímavosti, jako je třeba vodní dílo Fláje, které má jako jediné v ČR unikátní pilířovou konstrukci. Navštíví i přehradu Slapy, což je jediná přelévaná elektrárna v České republice, a řadu dalších přehrad,“ vysvětluje Ing. Milan Zukal, Ph.D., z katedry hydrotechniky Fakulty stavební ČVUT.

Při setkání se budou odborníci zabývat problematikou navrhování konstrukcí vodních děl, moderními technologiemi výstavby, provozem a rekonstrukcemi přehrad. „Na akci se setkávají špičkoví odborníci z celého světa. Přijede například sedmdesátičlenná delegace z Japonska, kde se staví hned několik desítek nových přehrad. Silné zastoupení odborníky bude mít i Amerika, Čína a Írán,“ vypočítává některé z účastnických delegací doc. Ladislav Satrapa. „Dále přijedou specialisté z přehrady Oroville v Kalifornii, vodního díla Mosul, ale i z přehrady Tři soutěsky v Číně a další zajímavé osobnosti.“ Jednání, která v Praze v prvním červencovém týdnu proběhnou, tak budou mít celosvětový přesah.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Telefon: 
602 275 716