Datum zveřejnění: 
26. 6. 2017
V romantickém prostředí Kokořínska zatím ještě spí areál Zámecká a čeká na obnovení své zašlé slávy ze dní první republiky, kdy zde bývalo největší betonové koupaliště v Československu, s hotely a restauracemi. Zdá se, že se blýská na lepší časy. Nový majitel pozemků Jaroslav Kroužek by mohl být tím, kdo probudí toto unikátní místo opět k životu. Přispět by mohly i práce tří desítek studentů 3. ročníku bakalářského studia Architektury a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze, kteří zpracovávali jako svůj ateliérový projekt právě areál Zámecká coby místo ubytování, stravování a zábavy pro návštěvníky Kokořínska. S výběrem nejlepších studentských prací se mohou seznámit návštěvníci hradu Kokořín na výstavě, která zde bude až do konce prázdnin.

 „Naší ideou je, aby studenti při ateliérových projektech zpracovávali konkrétní reálné úlohy a zadavatelé získávali větší počet námětů a myšlenek pro řešení komplikovanějších lokalit. Proto se snažíme dlouhodobě úzce spolupracovat s praxí – městskými či obecními úřady, státní správou, ale i se soukromým sektorem,“ vysvětluje způsob hledání zadání pro ateliérové projekty doc. Zuzana Pešková, zástupce proděkana pro pedagogickou činnost na Fakultě stavební ČVUT. Jak ale dodává, při tvorbě zadání je prvořadá výuka, takže pro zpracování úlohy je zohledněna vhodnost pro daný předmět a dosavadní znalosti studentů. „Rozhodně tedy nelze od studentů očekávat „hotový profesionální projekt“, který lze okamžitě realizovat,“ říká Zuzana Pešková.

Studentské práce umožnují ověřit si netradiční řešení a poskytují prostor pro zcela svobodnou tvůrčí podobu. Zároveň ukazují směry a otvírají možné úhly pohledů. Tradičním výstupem spolupráce školy a praxe jsou výstavy na místech, pro která jsou projekty určeny. Široká veřejnost se tak může seznámit s různorodou paletou názorů studentů.

Podobně tomu bylo i se zadáním pro lokalitu Zámecká na Kokoříně. „Téma školu zaujalo a do roka od prvního setkání s Jaroslavem Kroužkem se podařilo zpracovat na tři desítky studentských architektonických studií, které prověřují možnosti využití areálu,“ říká Zuzana Pešková.

Práce vznikaly po celý letní semestr v ateliérech Pešková – Košatka a Dvořák – Filsak. Studenti při tvorbě architektonických studií vycházeli jak z pravidel pro výstavbu v CHKO Kokořínsko, tak naopak měli prostor zkoušet nová a zcela netradiční řešení.  

Výběr patnácti nejlépe hodnocených prací, které ukazují, jak by mohla Zámecká vypadat podle studentů Architektury a stavitelství Fakulty stavební ČVUT, je vystaven až do konce prázdnin přímo na hradě Kokořín.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Telefon: 
602 275 716