Datum zveřejnění: 
20. 6. 2017
Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, specializovaný především na ekonomická a pedagogická studia, vypisuje mimořádný termín přijímacího řízení pro akademický rok 2017/18. Uchazeči o prezenční studium v bakalářských a magisterských studijních programech mohou podávat přihlášky od 26. června do 25. srpna 2017, přijímací zkoušky se budou konat 12. září 2017.

Zájemcům o studium ekonomických a manažerských disciplín jsou k dispozici tříletý bakalářský studijní program Ekonomika a management, obor Řízení a ekonomika průmyslového podniku, a dvouletý navazující magisterský program Řízení rozvojových projektů, obor Projektové řízení inovací v podniku. Těm, kteří chtějí své znalosti a dovednosti uplatnit v oblasti technického vzdělávání, je určen tříletý bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, obor Učitelství odborných předmětů.

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze představuje špičkové pracoviště v oblasti přípravy manažerů pro průmysl a obchod. Jeho absolventi nemají problém s uplatněním ve zvoleném oboru či specializaci v českých i v zahraničních firmách. Je to dáno nejen úrovní odborného vzdělání, ale také mimořádným důrazem, který klade na jazykovou průpravu, realizovanou na jeho specializovaném pracovišti JASPEX. Absolventi bakalářského studia jsou schopni rutinní odborné komunikace a navazujícího magisterského studia v angličtině.

Bakalářské studium oboru Řízení a ekonomika průmyslového podniku nabízí v posledních třech semestrech specializace:

  • Marketing
  • Personalistika
  • Podpora firemních procesů

Bakalářské práce vznikají v úzké součinnosti s praxí a zohledňují aktuální stav vývoje oboru, který studenta zajímá.

Magisterské studium oboru Projektové řízení inovací v podniku již zahrnuje čtyři specializační bloky vyučované v angličtině:

  • Projektový management
  • Procesní management
  • Finanční management
  • Regionální studia

Oba stupně ekonomického vzdělání opouštějí absolventi velmi dobře připravení na praxi, často již přímo s konexemi v oboru. Podrobnosti o druhém kole přijímacího řízení do studia v Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze jsou k dispozici zde: http://www.muvs.cvut.cz.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
SIMONA DAVÍDKOVÁ
E-mail: 
SIMONA.DAVIDKOVA@CVUT.CZ
Telefon: 
603 586 044
Pracoviště: 
MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ ČVUT V PRAZE