Datum zveřejnění: 
14. 6. 2017
Konstrukční řešení a výstavbu domu na bázi slámy, tepelně-vlhkostní stav slaměných stěn, realizaci hliněných omítek, poruchy způsobené nedostatky při návrhu či realizaci stavby, požární charakteristiky konstrukce ze slámy i její samotné chování při požáru budou v praxi zkoumat studenti Fakulty stavební ČVUT v Praze. V prostorách Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT vybudovali za podpory grantu a pomoci sponzora unikátní slaměný dům. Výsledkem experimentálního výzkumu bude řada diplomových prací i zisk cenných informací, které mohou výrazně přispět ke zlepšení poznatků o výstavbě z environmentálně šetrných materiálů a výrobků v praxi.

Stavba o půdorysu 6 x 4 metry začala růst na počátku března, její dokončení studenti plánují v průběhu června. Výsledkem práce nebude obytný dům, ale objekt, který poslouží pro výzkum. „Přírodní stavitelství je hladové po technických výstupech. Protože zatím nedisponuje dostatkem vědecky ověřených dat a informací, je veřejností stále často vnímáno jako laická a fanatická záležitost,“ vysvětluje důvod vzniku projektu jeden z jeho iniciátorů Ing. Jakub Diviš, doktorand z Fakulty stavební ČVUT.

Prostor pro uskutečnění dostal slaměný dům ve výzkumném centru UCEEB ČVUT, mezi jehož poslání patří i spolupráce se studenty na výzkumných projektech. „Na stavbu jsme studentům poskytli jednu z venkovních experimentálních ploch, zároveň můžou využívat vědecké zázemí centra. To jim umožňuje propojit originální nápady s možnostmi multioborového vědeckého pracoviště,“ říká doc. Lukáš Ferkl, ředitel UCEEB. Část realizace stavby přitom byla řešena také formou workshopů pro další zájemce z řad studentů fakulty, učili se zde například specifika technologie nanášení hliněných omítek.

Na stavbě se podílejí posluchači z kateder konstrukcí pozemních staveb, technologie staveb, a ocelových a dřevěných konstrukcí. „Projekt studenti pojali napříč obory, k dané problematice tak mohou přistupovat komplexně. Tak se učí i spolupráci a nutnosti součinnosti při řešení konkrétní realizace,“ vysvětluje další přínos stavby slaměného domu prof. Petr Hájek, proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost Fakulty stavební ČVUT.

První výzkumy studenti spustili již v průběhu výstavby, další budou následovat po jejím dokončení, vědecky bude pojata i destrukce budovy. „Jedním z cílů projektu je zjišťování požárních charakteristik použitých stavebních materiálů a chování konstrukcí za požáru formou velkorozměrové požární zkoušky,“ vysvětluje Jakub Diviš. Při zkoušce, která je plánována na září letošního roku, budou v objektu umístěny jako zdroj požáru dřevěné hranice, jejichž tepelný výkon bude odpovídat požárnímu zatížení v obytných domech. Teploty v konstrukcích a okolí objektu bude sledovat speciální měřicí technika, chování konstrukce bude monitorováno také za pomoci termokamery.

Závěrečné práce studentů přinesou reálná čísla a fakta, výsledkem realizace celého projektu i jeho destrukce bude získání širokého spektra informací, které v praxi významně přispějí k poznání tohoto druhu stavitelství a využití environmentálně šetrných materiálů.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Telefon: 
602 275 716