Datum zveřejnění: 
6. 6. 2017
České vysoké učení technické v Praze pořádá ve středu 7. června od 10.00 hodin již jedenácté setkání a prezentaci prací studentů středních škol s názvem StreTech 2017. Akce se uskuteční na Fakultě strojní ČVUT (Technická 4, Praha 6).

Cílem workshopu je umožnit prezentaci prací studentek a studentů a jejich středních škol na univerzitní půdě, dát možnost středoškolákům představit výsledky své odborné práce, seznámit se s prací kolegů a kolegyň, prodiskutovat použitá řešení. Úspěšně již proběhlo deset ročníků (v letech 2007 až 2016) tohoto setkání zástupců řady významných středních škol z celé republiky.

Práce na StreTech 2017 mohou být individuální nebo kolektivní a prezentované buď formou posteru nebo modelu, případně ukázkami na notebooku. K prezentaci je vhodný i některý z výsledků středoškolské výuky a témata pro StreTech nejsou nijak omezená.

Přihlášení a výběr prací je ponechán na uvážení vedení středních škol. Mohou to být práce jak studentů maturitního ročníku, tak i nižších ročníků. Každému je vytvořen na setkání prostor, ve kterém se může představit, přiblížit svůj exponát a zodpovědět dotazy návštěvníkům expozice. Z témat příspěvků prezentovaných na StreTech je tradičně sestaven sborník na CD, který obdrží jak prezentující studenti, tak jejich střední škola. Pro širokou veřejnost jsou jak sborník z letošního, tak i z předcházejících ročníků dostupné na webových stránkách akce.

Workshop proběhne v dopoledních hodinách stánkovou formou v budově Fakulty strojní ČVUT. Setkání je koncipováno jako otevřené a veřejnosti přístupné. Registrace účastníků prezentací probíhá od 8.30 hodin. Začátek prezentací je od 10.00 hodin.

V současné době je přihlášeno 145 příspěvků od 246 autorů ze 73 škol, z oblasti elektrotechniky, elektroniky a informatiky, strojírenství, stavebnictví a architektury, biomedicíny, chemie, fyziky, ekonomie a společenských věd.

Více informací k akci najdete na http://www1.fs.cvut.cz/stretech

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Karel Vítek, CSc.
E-mail: 
karel.vitek@fs.cvut.cz
Telefon: 
+420 224 352 520
Pracoviště: 
Fakulta strojní ČVUT v Praze