Datum zveřejnění: 
1. 6. 2017
S atraktivním oborem Radiologická fyzika, který lze studovat na katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), se mohou středoškoláci seznámit ve středu 7. června 2017 na Dni lékařským fyzikem. Přednáškový program začíná v 10.00 hod. na adrese Břehová 7, Praha 1. Praktická cvičení jsou od 13.30 hod. Exkurze na vybraná specializovaná pracoviště v nemocnici v Motole, Na Homolce nebo v Thomayerově nemocnici proběhnou od 16.00 do 17.30 hod.

Den lékařským fyzikem pořádáme již po čtvrté. Je to studenty vyhledávaná akce a velmi nás těší, že jsme u středoškoláků vzbudili zájem o obor. Extrémně se totiž zvedl zájem o Středoškolskou odbornou činnost na toto téma, v Ústeckém kraji vyhrály první 2 místa práce z radioterapie. Já  mám letos kolem 12 studentů, další 4 jsem přenechala kolegům. Těší nás, že jsou mezi nimi i mimopražští, například z Hradce Králové. Kromě toho je velký zájem o naše přednášky na středních školách, i z toho máme radost,“ říká organizátorka akce Ing. Tereza Hanušová, klinický radiologický fyzik v Thomayerově nemocnici v Praze a vědecko-výzkumný a pedagogický pracovník na FJFI ČVUT v Praze.

Radiologická fyzika je magisterský a doktorský obor FJFI kombinující fyziku ionizujícího záření se zdravotnictvím. V praxi spojuje jadernou fyziku a medicínu. Má tři hlavní obory: nukleární medicínu, radioterapii a rentgenovou diagnostiku. Radiologický fyzik může pracovat v nemocnici, v akademické sféře a ve vzdělávání, ve vědě a výzkumu, ale i v soukromé sféře.

Více informací o akci najdete zde, profily vybraných absolventů zde.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Pavlína Röslerová
E-mail: 
pavlina.roslerova@fjfi.cvut.cz
Telefon: 
+420 224 358 320
Pracoviště: 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze