Datum zveřejnění: 
31. 5. 2017
Fakulta stavební ČVUT v Praze vypisuje mimořádný termín přijímacího řízení pro akademický rok 2017/18. Uchazeči o studium v bakalářských programech mohou podávat přihlášky až do 31. července 2017, přijímací zkoušky se budou konat 30. srpna.

Fakulta stavební ČVUT nabízí pro nastávající akademický rok možnost zahájit studium v pěti bakalářských programech, vybírat lze mezi Stavebním inženýrstvím, Geodézií a kartografií, Architekturou a stavitelstvím, Stavitelstvím a Civil Engineering, který je v angličtině.

Podle údajů studijního oddělení mají studenti největší zájem o program Stavební inženýrství, za ním je Architektura a stavitelství, pak následuje Geodézie a kartografie. Vysoký zájem o studium je i ze strany dívek, v současném akademickém roce představují zhruba čtyřicet procent všech studentů fakulty.

Studenti mají řadu možností se podílet na práci kateder, stát se součástí výzkumných týmů, či vycestovat na studijní pobyt do zahraničí. Při studiu je velký důraz kladen na sepětí s praxí tak, aby se absolventi stali ceněnými odborníky ve svém oboru.

„Naši absolventi jsou v praxi velmi žádaní. Nezaměstnanost mezi nimi prakticky neexistuje,“ uvádí prof. Ing. Jiří Máca, CSc., proděkan pro pedagogickou činnost Fakulty stavební ČVUT. O kvalitě výuky vypovídá skutečnost, že potenciální zaměstnavatelé ze strany firem i veřejných institucí mají o studenty i absolventy Fakulty stavební velký zájem a budoucí zaměstnance hledají přímo na fakultě. Škola s ohledem na rostoucí počet nabídek na zaměstnání pro studenty a absolventy fakulty zřídila speciální sekci na svých webových stránkách.

Podrobnosti o druhém kole přijímacího řízení jsou k dispozici zde: http://web.fsv.cvut.cz/aktuality/246/.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Telefon: 
602 275 716
Pracoviště: 
Fakulta stavební ČVUT v Praze