Datum zveřejnění: 
23. 5. 2017
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (UCEEB) a organizátor veletrhu, společnost MDL EXPO, podepsaly dohodu o spolupráci. UCEEB navíc udělilo záštitu nad 22. ročníkem veletrhu Aquatherm Praha 2018 konající se v období 27. února až 2. března 2018 v PVA EXPO Praha a zároveň se stává odborným partnerem samostatné sekce veletrhu s názvem Integrované řízení a správa budov.

Jedná se již o 22. mezinárodní odborný veletrh technického zařízení, techniky prostředí a technologií pro energeticky efektivní budovy. Součástí spolupráce mezi UCEEB a Aquatherm Praha 2018 budou odborné přednášky a přítomnost odborníků a specialistů na připravovaném jednodenním fóru pro společnosti a organizace. Kromě toho součástí fóra bude panelová diskuze a B2B schůzky.

„Témata a zaměření veletrhu Aquatherm pro příští rok jsou nám velmi blízké. Pro výzkumné prostředí to znamená další úspěšný krok ke zlepšení komunikace mezi výzkumnými institucemi zabývajícími se aplikovaným výzkumem a společnostmi, které chtějí nabízet jak kvalitu zákazníkům, tak držet krok s moderní technologií,“ říká ke spolupráci ředitel UCEEB Lukáš Ferkl.

„V dnešní době je naprosto nezbytné tradičnímu pojetí TZB dát nadstavbu v podobě integrovaných systémů a potažmo managementu budov, proto jsme se rozhodli zřídit samostatnou sekci veletrhu zaměřující se na tuto oblast. Je nám ctí, že záštitu nad touto sekcí převezme právě UCEEB. Dojde tak k synergickému propojení vědeckého a komerčního prostředí,“ vyjádřil se ke spolupráci Michal Drážďanský, ředitel společnosti MDL Expo, s.r.o., pořádající veletrh Aquatherm v České a Slovenské republice.

Kompletní informace o 22. mezinárodním veletrhu Aquatherm najdete na webových stránkách: http://www.aquatherm-praha.com/cz

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Jana Simčinová
E-mail: 
jana.simcinova@cvut.cz
Telefon: 
+420 605 924 801
Pracoviště: 
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT