Datum zveřejnění: 
18. 5. 2017
Fakulta dopravní a Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického v Praze jsou pořadateli třetího ročníku mezinárodní konference věnující se aktuálním otázkám spojeným s problematikou „chytrých měst“. Akce se uskuteční ve dnech 25. a 26. května 2017 v historických prostorách Kláštera minoritů v Praze, vždy od 9.00 do 17.00 hodin.

Symposium není čistě vědeckou platformou. Poskytuje prostor pro diskusi mezinárodních představitelů státní správy, vedení měst, významných firem a akademické obce nad již uskutečněnými, ale především novými projekty v oblasti Smart Cities.

Součástí programu bude i společný desetidenní workshop pro studenty University of Maryland a Fakulty dopravní ČVUT v Praze, kteří budou pracovat na konkrétních projektech chytrých měst zadaných například společností ICT Operátor. Své závěrečné práce pak představí na prezentačním odpoledním bloku v pondělí 29. května.

Záštitu nad symposiem převzal prezident České republiky Miloš Zeman a dále pak Magistrát hlavního města Prahy. Osobní účast potvrdila také ředitelka odboru pro udržitelný rozvoj hromadné dopravy města New York paní Porie Saikia-Eapen.

Partnery akce jsou jak vědecké instituce, jako je IEEE Czech Republic, CIOB, jihoamerická dopravní platforma EATIS a její evropská obdoba EPTS, tak partnerské univerzity University of Maryland, University of California - Santa Barbara a University of Texas - El Paso. Dále pak významné komerční společnosti: HPE, ČESKÁ RADA PRO ŠETRNÉ BUDOVY, ŠKODA TRANSPORTATION, ICT Operátor, ČD TELEMATIKA, SIEMENS, EON, ČD VUŽ, ELTODO, UBER, PVZP, ELAI, TRALYS, EY a MICROSOFT.

Další detaily o symposiu včetně bližšího programu naleznete na webové adrese http://akce.fd.cvut.cz/en/scsp2017 nebo na emailu scsp2017@fd.cvut.cz .

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Petra Skolilová
E-mail: 
skolilova@fd.cvut.cz
Telefon: 
+420 777 826 652
Pracoviště: 
Fakulta dopravní ČVUT v Praze