Datum zveřejnění: 
15. 5. 2017
Ve středu 24. května převezme v pražském Divadle Archa doc. Daniel Sýkora z katedry počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze Cenu Neuron pro mladé vědce. Vůbec poprvé v historii je toto ocenění uděleno v oblasti computer science – doc. Sýkora ho získá za algoritmy pomáhající v práci ilustrátorům.

Doc. Daniel Sýkora se věnuje vývoji algoritmů, které šetří čas výtvarným umělcům při rutinních činnostech. V roce 2016 například představil nástroj pro automatickou stylizaci 3D obrazu StyLit. Ten dokáže věrně reprodukovat výtvarníkův styl, a vytvořit tak syntetické malby, které svou realističností zmatou i odborníka. Unikátní software je sofistikovanější než současné dostupné komerční nástroje.

Unikátnost řešení, které vyvinul tým doc. Sýkory, spočívá v syntéze obrazu založené na předloze, což je nový výzkumný směr počítačové grafiky.

K udělení ocenění se vyjádřil také děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, prof. Pavel Ripka: „Výzkum doc. Sýkory má dlouhodobě fantastické výsledky, a proto mě velice těší, že právě on je jedním z laureátů Ceny Neuron. Ještě více oceňuji, že do soutěžních kategorií přibyla i kategorie computer science, protože v této oblasti je Fakulta elektrotechnická ČVUT silná a jistě budeme mít šanci na získání dalších ocenění i v příštích letech. Počítačová grafika je náročný obor, který ale dokáže ke studiu techniky přilákat středoškoláky i středoškolačky.“

Cena Neuron pro mladé vědce je udělována českým vědcům do 40 let za vynikající vědecké výsledky a jako povzbuzení pro další vědeckou práci. Vůbec nejnovějším oborem, který Nadační fond Neuron podporuje od letošního roku, je právě computer science, jehož garantem se stal prof. Jiří Matas působící v Centru strojového vnímání Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.  

V rámci slavnostního večera převezmou Cenu Neuron další čtyři špičkoví vědci. Docent Robert Šámal, který bude oceněn v oboru matematika, se ve svém výzkumu věnuje tzv. semidefinitnímu programování. V oboru fyzika převezme Cenu Neuron doktor Lukáš Palatinus, který zkoumá struktury velmi malých krystalů. Se svým objevem, zobrazením atomů vodíku pomocí metody takzvané elektronové difrakce, pronikl na titulní stránku časopisu Science – jako první český vědec. Docent Marek Eliáš zkoumá protisty a má za sebou několik významných objevů, které přispěly k rozkrývání evoluce života na Zemi, bude oceněn v oboru biologie. V oboru společenské vědy získá Cenu Neuron docent Martin Soukup, antropolog zkoumající vývoj obyvatelstva Papui Nové Guinei.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Libuše Petržílková
Pozice: 
PR manažerka a tisková mluvčí
E-mail: 
libuse.petrzilkova@fel.cvut.cz
Telefon: 
+420 731 077 387
Pracoviště: 
ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická