Datum zveřejnění: 
3. 5. 2017
Během dnešního slavnostního setkání podepsali rektor Českého vysokého učení technického v Praze prof. Petr Konvalinka, doc. Miloš Polášek, jednatel společnosti Porsche Engineering Services, s.r.o., a Dipl. Ing. Dirk Lappe, předseda představenstva společnosti Porsche Engineering Services, s.r.o., rámcovou smlouvu o spolupráci. Jejím hlavním cílem je participace na společných výzkumných projektech, podpora univerzitních laboratoři a zajištění odborných přednášek pro studenty.

Dlouhodobá spolupráce se silnými partnery z praxe je jedním ze strategických cílů ČVUT v Praze. Zajištěním odborné kooperace se zástupci z praxe chce univerzita lépe připravovat své posluchače na přechod do budoucího zaměstnání, tak chce i rozvíjet výzkumný potenciál školy.

Prof. Petr Konvalinka, rektor ČVUT v Praze, k nově uzavřené smlouvě říká: „Se společností Porsche Engineering Services spolupracují naše fakulty již dlouho. Nyní jsme dospěli k bodu, kdy můžeme kooperovat napříč celou univerzitou. Studenti ČVUT tak budou moci ve svých závěrečných pracích například zpracovávat aktuální témata z průmyslové praxe, a to pod dohledem konzultantů z oboru.“

Součástí dohody je také možnost pořádání přednášek pro studenty. Ty se obvykle těší velikému zájmu. "Jsme velmi potěšeni, že obnovíme důležitou spolupráci s ČVUT," uvedl během podpisu Dirk Lappe, ředitel Porsche Engineering a předseda představenstva společnosti Porsche Engineering Prague. "Díky partnerství s různými pracovišti a fakultami univerzity jsme dokázali v posledních šestnácti letech přenést nejnovější výsledky výzkumu do praxe."

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Andrea Vondráková
E-mail: 
andrea.vondrakova@cvut.cz
Telefon: 
+420 224 353 423