Datum zveřejnění: 
21. 4. 2017
Soutěž Hala roku Akademik 2017, kterou pro studenty vysokých škol se stavebním zaměřením v ČR i zahraničí uspořádala Fakulta stavební ČVUT v Praze, včera na svém finále ukázala, že stejně důležité jako znalosti a nápad, je i precizní realizace. Úkolem studentů bylo doma podle vlastních představ vytvořit z určených materiálů model stavební konstrukce a tento model podrobit náročné zatěžovací zkoušce. Kritériem pro vítězství byla efektivita modelu, tzn. poměr mezi únosností a vlastní tíhou modelu. Model vítězného týmu, studentů Heleny Cuřínové z Fakulty architektury ČVUT a Jana Mládka z Fakulty stavební ČVUT, vážil pouze 139 gramů, unesl přitom zatížení 42,454 kilogramu. Jeho autoři jím tak prokázali svoje vědomosti, talent, ale i výbornou konstrukční práci.

Soutěž přilákala celkem 39 týmů z univerzit celé ČR. Ze Slovenska přijela skupina soutěžících z Technické univerzity v Košicích. Celkem se soutěže zúčastnilo 96 studentů. Soutěž proběhla pod záštitou děkanky Fakulty stavební ČVUT v Praze a ČKAIT, sponzorsky ji podpořily významné firmy z oblasti stavebnictví. Odbornou záštitu převzala katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT.

„Velký zájem studentů o soutěž nás těší, ukazuje to na jejich zaujetí pro obor a snahu na sobě pracovat, zdokonalovat se. Další význam vidím v tom, že soutěž Hala roku Akademik představuje možnost přenést získané teoretické znalosti do praxe a ověřit si je. V neposlední řadě pak může pro některé studenty být startem k budoucí profesní kariéře, protože mezi diváky jsou i odborníci ze stavební praxe, kteří hledají mladé talenty,‘‘ říká prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., děkanka Fakulty stavební ČVUT v Praze.

To potvrzuje i Adriana De Martini ze společnosti HOCHTIEF CZ, která je generálním partnerem soutěže: „Pro budoucnost celého odvětví je zásadní, jací lidé v něm pracují, jaké mají schopnosti a zda mají svůj obor rádi. Soutěž Hala roku Akademik pomáhá u studentů tyto vlastnosti formovat, zároveň ukazuje veřejnosti, že stavařina je zajímavá, zodpovědná a týmová práce, na jejímž konci jsou hmatatelné a trvalé hodnoty.‘‘

Soutěž Hala roku Akademik se věnuje tzv. velkorozponovým konstrukcím, tj. konstrukcím překlenujícím určitý rozpon, které jsou projekčně a stavebně velmi náročné a jejich návrh a realizace si žádá velké zkušenosti. Na soutěžící klade vysoké požadavky, mimo jiné jsou specifikovány povolené stavební materiály modelu. Soutěžní model musel v tomto roce překlenout prostor o délce 1200 mm a výšce 200 mm, jeho váha mohla být maximálně 300 gramů. Cílem soutěže je pomoci vysokoškolákům získat cit pro konstrukci a její slabá místa a dotáhnout nápad do konce. Při zatěžovací zkoušce se na model pokládají podle přesného vymezení závaží až do okamžiku, kdy se konstrukce zhroutí.

Podrobné informace o soutěži a pravidla jsou k dispozici na: http://halarokuakademik.fsv.cvut.cz/index.html

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Telefon: 
602 275 716
Pracoviště: 
Fakulta stavební ČVUT v Praze