Datum zveřejnění: 
6. 4. 2017
Evropská komise a Europa Nostra včera představily vítěze soutěže o Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví / Europa Nostra Awards 2017. Mezi nimi je i studijní obor Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC), tedy pokročilé magisterské studium inženýrské analýzy památkových objektů a historických konstrukcí.

Jednoletý magisterský studijní obor společně zajišťují partnerské vysoké školy ze čtyř zemí: Univerzita v Minho (Portugalsko), Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze, UPC – Technická univerzita v Barceloně (Španělsko) a Univerzita v Padově (Itálie) společně s přidruženým partnerem. Tím je Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky. Od založení oboru v r. 2007 jej úspěšně dokončilo na 300 studentů, kteří vždy absolvovali výuku předmětů v jedné ze zemí partnerských institucí a diplomovou práci vypracovali a obhájili v jiné. Od svého počátku byl projekt podporován v rámci programu Erasmus Mundus/Erasmus+.

Porota zejména ocenila, že „tento pokročilý program, který je založený na vědeckých principech inženýrství, památkové péče a architektury, umožňuje studentům lépe porozumět (historickým) konstrukcím, což v důsledku napomáhá prodloužit dobu jejich existence“. Hodnotitelé poukázali i na globální dosah studijního oboru, jehož absolventi pocházejí z 62 různých zemí celého světa. Ocenili také, že obor poskytuje studentům pohled na problematiku péče o architektonické dědictví v různých kulturních kontextech a pobízí je k tomu, aby vytvářeli a rozvíjeli svou odbornost s mezinárodním rozhledem, který je v současné době čím dál více ceněn.

“Náš obor spojuje prvky analýzy a diagnostiky konstrukcí a materiálů, tradičních i moderních stavebních metod a mezinárodně akceptovaných principů památkové péče. Cenu Europa Nostra beru jako výraz ocenění našeho mnohaletého úsilí poskytovat takovéto multidisciplinární vzdělání budoucím odborníkům v oboru péče o architektonické dědictví,“ říká profesor Petr Kabele z Fakulty stavební ČVUT.   

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 202 příspěvků z 39 evropských států. Odborná porota z nich vybrala 29 vítězů z 18 zemí. Ti jsou odměněni za své úspěchy v oblasti ochrany památek, výzkumu a vzdělávání. V současné době je na adrese http://vote.europanostra.org/ také spuštěno on-line hlasování, ve kterém mohou účastníci z řad veřejnosti vyjádřit svou podporu pro tři z oceněných projektů. Na základě hlasování pak bude vyhlášena Cena veřejné volby. Účastníci hlasování mají šanci vyhrát zájezd pro dvě osoby do Finska, kde se zúčastní slavnostního ceremoniálu udílení ocenění. To se uskuteční dne                     15. května  v historickém městě Turku.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D.
E-mail: 
petr.kabele@fsv.cvut.cz
Telefon: 
224 354 485