Datum zveřejnění: 
4. 4. 2017
Až do 12. září 2017 mohou podávat přihlášky uchazeči o studium na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Děkan fakulty vyhlásil náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení pro akademický rok 2017/18. Hlásit se mohou uchazeči o bakalářské studium i o navazující magisterský studijní program.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská v Praze (FJFI) nabízí studentům 16 bakalářských a 16 magisterských studijních programů. Z údajů studijního oddělení fakulty vyplývá, že největší zájem v bakalářském studiu je o Matematické inženýrství, Aplikaci softwarového inženýrství a o Jaderné inženýrství, ve studiu magisterském kromě již zmíněných oborů, uchazeče nejvíce lákají Aplikované matematicko-stochastické metody.

Studium na fakultě se vyznačuje individuálním přístupem, studenti se aktivně podílejí na práci kateder a vědeckých týmů, jsou schopni velmi rychlé orientace v mezioborové problematice. Osvojí si nejméně dva světové jazyky a mají možnost vycestovat na studijní pobyty do zahraničí. Do praxe odcházejí absolventi fakulty všestranně připraveni, jsou z nich žádaní a vysoce úspěšní odborníci. Budovy FJFI jsou bezbariérové, technické vybavení fakulty umožňuje studium i zrakově postiženým.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Pavlína Röslerová
E-mail: 
pavlina.roslerova@fjfi.cvut.cz
Telefon: 
+420 224 358 320