Datum zveřejnění: 
29. 3. 2017
Soutěž Hala roku Akademik 2017 pomáhá vysokoškolákům pochopit, jak v praxi působí zatěžování na konstrukci a jaké mohou být její slabiny. Soutěž pořádá Fakulta stavební ČVUT v Praze a hlásit se do ní mohou studenti všech vysokých škol se stavebním zaměřením v ČR i v zahraničí. Jejich úkolem je postavit podle zadaných parametrů model a ten pak podrobit náročné zatěžovací zkoušce. Zvítězí model s největším poměrem mezi únosností a vlastní tíhou, který přenese dané spojité zatížení. Soutěž probíhá pod záštitou děkanky Fakulty stavební ČVUT v Praze a ČKAIT, sponzorsky ji podpořily významné firmy z oblasti stavebnictví, pro vítězný tým je připravena odměna 50 tisíc korun. Soutěž se koná 20. dubna, studentské týmy napříč technickými VŠ u nás i v zahraničí se mohou hlásit do konce března.

„Naším cílem je učit studenty uvažovat komplexně, porovnávat různé varianty, hledat optimální řešení. A právě soutěž Hala roku Akademik je pro ně dobrou příležitostí aplikovat teoretické poznatky ze studia na reálné konstrukci a ověřit si svoje představy o konstrukci a schopnost je realizovat. To znamená mít odpovědnost a cit pro konstrukci z hlediska statického působení,“ říká prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., děkanka Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Soutěž Hala roku Akademik se věnuje tzv. velkorozponovým konstrukcím, tj. konstrukcím překlenujícím určitý rozpon, které jsou projekčně a stavebně velmi náročné a jejich návrh a realizace si žádá velké zkušenosti. „Patří mezi ně například i mosty, ale my se v rámci klání zaměřujeme na halové stavby, abychom studentům dali co největší přesah do praxe,“ vysvětluje doc. Ing. Vladimír Žďára, CSc., z katedry konstrukcí pozemních staveb, která je odborným garantem soutěže.

Při zatěžovací zkoušce se na model pokládají podle přesného vymezení závaží tak dlouho, až se konstrukce zhroutí. „Často se přitom zřítí proto, že není stabilní celá nebo její část. Jindy dojde k destrukci proto, že byla špatně založena, nebo byl chybně proveden nějaký spoj. Podobně to přitom funguje i s reálnými konstrukcemi v praxi,“ popisuje Vladimír Žďára. Podle jeho slov je stavba modelu velmi podobná stavbě skutečné konstrukce, protože student si musí doma připravit staveniště, nakoupit materiál, udělat projekt, vyzkoušet různé technologie, dbát na bezpečnost práce, vyřešit transport konstrukce na místo soutěže a mnoho jiného.

Studenti se do soutěže mohou hlásit jako týmy složené ze dvou až tří osob. Letos je jejich úkolem vytvořit zmenšený model konstrukce, který představuje výsek typického pole výrobní haly. Model musí překlenout prostor o délce L = 1200 mm a výšce 200 mm. Soutěž je otevřená všem studentům stavebních vysokých škol v ČR i zahraničí. Soutěž se koná na Fakultě stavební ČVUT v Praze dne 20. dubna a soutěžní týmy se mohou hlásit do konce března. Pro vítězné týmy jsou připraveny zajímavé finanční odměny, hlavní vítěz získá 50 tisíc korun.

Podrobné informace o soutěži a pravidla jsou k dispozici na: http://halarokuakademik.fsv.cvut.cz/index.html.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Telefon: 
602 275 716
Pracoviště: 
Fakulta stavební ČVUT v Praze