Datum zveřejnění: 
29. 3. 2017
Více než šedesát přihlášených středoškoláků a středoškolaček se v pátek 7. dubna na semináři nazvaném Staň se na den částicovým fyzikem seznámí s hlavními myšlenkami standardního modelu elementárních částic popisujícího mikrosvět. Poznají také postupy, které se využívají při zkoumání základních vlastností hmoty. Seminář s experimentem pořádá katedra fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) ve spolupráci se sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků, EPS Young Minds Prague.

Seminář bude zahájen v hlavní budově fakulty (Břehová 7, Praha 1) v 9.30 hodin. Studenty zde čekají přednášky z částicové fyziky, na ně pak naváže praktické cvičení. Středoškoláci si vyzkouší postupy spojené s objevy nových částic a budou analyzovat reálná data z experimentů ALICE a ATLAS na urychlovači LHC v CERNu. Experiment se bude paralelně konat na dalších sedmi partnerských univerzitách a laboratořích, mj. na univerzitě v Římě, na finské univerzitě v Jyväskylä, na brazilské univerzitě v Sao Paulo a Brookhavenské národní laboratoři v USA.

„V částicové fyzice zůstává nezodpovězeno stále mnoho otázek. Například jaké je složení temné hmoty, která tvoří většinu hmotnosti Vesmíru nebo z čeho se skládá spin proton,“ uvedla RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D., z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, jedna z přednášejících na semináři. Dodala, že právě pro pochopení přesného chování kvarků a gluonů v protonu se v USA připravuje výstavba velkého urychlovače Electron-Ion – Collider. Do tohoto projektu jsou zapojeni i čeští vědci a vědkyně. Na závěr semináře se všechny zúčastněné instituce spojí s CERNem prostřednictvím videokonferenční technologie VIDYO a porovnají si svoje výsledky, o kterých budou vzájemně s experty z CERNu diskutovat.

Den částicovým fyzikem tradičně organizuje FJFI ve spolupráci s Mezinárodní skupinou pro popularizaci částicové fyziky IPPOG, Evropskou fyzikální společností EPS a CERNem. Jedná se o mezinárodní projekt „International Masterclasses", který zajišťují vědci z 210 univerzit a laboratoří v 53 zemích světa. Umožňuje středoškolákům pracovat bok po boku s vědci a získat představu, jak funguje moderní výzkum ve fyzice částic. Každý rok se experimentu zúčastní více než 10 000 studentů z celého světa.

Více informací na: https://mc.casticova-fyzika.cz/

http://www.physicsmasterclasses.org/

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Pavlína Röslerová
E-mail: 
pavlina.roslerova@fjfi.cvut.cz
Telefon: 
+420 224 358 320
Pracoviště: 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze