Datum zveřejnění: 
28. 3. 2017
Český institut informatiky robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze společně s dalšími významnými partnery VUT-CEITEC, DFKI a ZeMA byl úspěšný v prvním kole výzvy Teaming programu H2020, díky čemuž obdrží dotaci 400 tisíc EUR na rozvoj česko-německého výzkumného centra Průmyslu 4.0. Ve druhém kole bude konsorcium usilovat o dotaci v souhrnné výši až 30 mil. EUR na provoz centra a související investice.

Rámec tohoto projektu byl již v roce 2016 zaštítěn podporou ze strany kancléřky Spolkové republiky Německo Angelou Merkelovou a premiérem České republiky Bohuslavem Sobotkou. Projekt RICAIP (Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production) má za cíl položit základy budoucího česko-německého výzkumného centra pokročilé průmyslové výroby. Jedinečné spojení dvou nejvýznamnějších českých technických škol s prestižními výzkumnými centry Německa dává výborné předpoklady pro rozvoj nových konceptů z oblasti Průmyslu 4.0, společného výzkumu a vzdělávání, managementu inovací a transferu technologií.

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, jakožto koordinátor projektu, tak potvrzuje svoji nezastupitelnou a integrující roli při rozvíjení národní iniciativy Průmysl 4.0 v oblasti výzkumu.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
PhDr. Mrg. Vít dočkal, ph.d.
E-mail: 
vit.dockal@cvut.cz
Telefon: 
+420 777 172 297