Datum zveřejnění: 
27. 3. 2017
Potenciální zaměstnavatelé ze strany firem i veřejných institucí mají o studenty i absolventy Fakulty stavební ČVUT v Praze zájem. Až do loňska fakulta vyvěšovala doručené inzeráty na práci „tradičně“ na nástěnce, od letošního roku zřídila kvůli nárůstu množství pracovních nabídek speciální sekci na svých webových stránkách. Za necelých 9 týdnů provozu zde zveřejnila již více než 70 pracovních pozic.

V loňském roce byly na Fakultu stavební ČVUT zaslány zhruba tři stovky inzerátů hledajících nové pracovníky. Škola je tradičně vyvěsila na nástěnkách. „Současně jsme ale vnímali rostoucí zájem firem i institucí o vzdělané specialisty a chtěli jsme zlepšit přehled o nabídkách práce pro studenty i zjednodušit komunikaci s poptávajícími firmami,“ uvádí proděkan pro pedagogickou činnost Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiří Máca, CSc. „Novou sekci věnovanou pracovním nabídkám jsme na webu spustili ke konci letošního ledna a do dneška, což je zhruba 9 týdnů od zahájení, tu už je více než 70 nabídek pracovních pozic.“ Jak přitom profesor Jiří Máca dodává, zveřejňují se zde pouze nabídky na práci v oboru.

Spektrum firem hledajících nové zaměstnance mezi studenty a absolventy fakulty je velmi široké. Patří mezi ně například projekční společnosti, realizační firmy a korporace v oblasti stavebnictví, architektonické ateliéry, různé úřady státní správy či stavebně zaměřené školy. Poptáváni jsou projektanti, architekti, geotechnici, přípraváři, kalkulanti, zeměměřiči, konstruktéři, statici i lidé s mnoha dalšími stavebními specializacemi.

„Ze zájmu firem je patrné, že cíleně hledají lidi vystudované v oboru, kteří mají kvalitní profesní základ, a dále si je chtějí sami vychovat. Těm pak nabízejí zajímavý kariérní růst. Oceňováno je i zaujetí pro obor,“ říká proděkan Jiří Máca.

Jeho slova potvrzuje i personální ředitelka Stavební Skupiny EUROVIA CS Erika Kohoutová: „Na absolventech stavebních oborů si vážíme jejich teoretické odbornosti a nadšení do práce. Stavařina je náročný obor a musí se dělat nejen hlavou, ale i srdcem. U absolventů preferujeme postupný růst, jak se říká od píky. Tímto způsobem se například z asistenta stává mistr, stavbyvedoucí, hlavní stavbyvedoucí až ředitel závodu. Hledáme perspektivní a zároveň zdravě ambiciózní absolventy, kteří v sobě mají i trochu pokory, respektují hierarchii a nepotřebují mít všechno hned.“

Ing. arch. Ivan Drobný z ateliéru Drobný Architects zdůrazňuje i znalosti v oblasti grafické prezentace a tvůrčí předpoklady, které si studenti během školních atelierů na fakultě osvojují. Uplatnění nabízí stážistům i absolventům: „Podle časových možností studentů a jejich zručnosti jim předáváme zakázky od pomocné technické fáze až k jejich vedení a kooperace se specialisty. Výhledově máme zájem si stážisty podržet i pro trvalý pracovní poměr.“

Jak je patrné, na trhu práce je o technické specialisty z Fakulty stavební ČVUT zájem. Zajímavé bývá i jejich finanční ohodnocení.

Více informací najdete na http://www.fsv.cvut.cz/student/nabidky/.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Telefon: 
602 275 716
Pracoviště: 
Fakulta stavební ČVUT v Praze