Datum zveřejnění: 
21. 3. 2017
České vysoké učení technické v Praze se společně s dvanácti zahraničními partnery stalo součástí evropského projektu DA-SPACE, který nabídne podmínky k realizaci nápadů a inovací všem zájemcům každého věku. Cílem projektu DA-SPACE (Open Innovation to Raise Entrepreneurship Skills and Public Private Partnership in Danube Region), konkrétně Interreg Danube Transnational Programme, je vytvoření otevřených inovačních laboratoří na podporu mladých inovátorů a jejich nápadů v regionu Podunají.

ČVUT v Praze hostilo první setkání mezinárodního týmu partnerů projektu DA-SPACE, které vyvrcholilo konferencí v Národní technické knihovně. Účastníci konference se seznámili se záměry a cíli projektu. V otevřeném experimentálním prostoru, který bude vytvořen v inkubátoru ČVUT InQbay, naleznou podporu vybraní inovátoři, kteří se pod vedením odborníků z průmyslu, mentorů a oborových specialistů zaměří na přeměnu nápadů ve skutečné inovace. Součástí tohoto procesu bude např. testování obchodního modelu, vzdělávání a individuální trénink.

Témata k řešení budou vytvářet také průmyslové podniky, ministerstva, asociace, technologická a inovační centra, technologické agentury
a další odborné subjekty. Projekt DA-SPACE tak přispěje k posilování nadnárodní a mezioborové spolupráce mezi vysokými školami, podnikatelskými inkubátory, malými a středními podniky a veřejnými institucemi v regionu.

„Projekt trvá od ledna 2017 do června 2019 a Odbor pro řízení projektů a transfer technologií Rektorátu ČVUT zajistí nejen dosažení projektových cílů a výstupů, ale také vytvoření komunikační strategie projektu, komunikačních plánů a realizaci komunikačních aktivit projektu,“ řekl Ing. Ivo Stanček, pověřený vedoucí odboru.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Jitka Seguin
E-mail: 
jitka.seguin@cvut.cz
Telefon: 
775 128 776