Datum zveřejnění: 
17. 3. 2017
Z letiště Dlouhá Lhota u Příbrami bude v sobotu 18. března v 10.00 hodin dopoledne vypuštěn stratosférický balón Fík 2, v jehož gondole poletí nový dozimetrický systém pro výzkum kosmického záření ve vyšších vrstvách atmosféry. Zhruba za dvě a půl hodiny po startu bude třeba najít balón v terénu a získat z něj naměřené hodnoty. Experiment vznikl ve spolupráci ČVUT v Praze a Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

Pomocí unikátního dozimetrického měřicího systému CANDY budou proměřeny charakteristiky radiačního pole v závislosti na nadmořské výšce až do maximální předpokládané výšky 36 km. Nový dozimetr byl včetně mechanických konstrukčních prvků vytištěných na 3D tiskárně vyvinut na Oddělení dozimetrie záření Ústavu jaderné fyziky AV ČR (ÚJF). Pracovníci Oddělení dozimetrie záření ÚJF (ODZ) využili v přípravě experimentu své dosavadní zkušenosti z oblasti výzkumu kosmického záření, radiačních jevů v atmosféře a měření expozic ionizujícímu záření posádek letadel při návrhu nového typu dozimetru směsných polí, který bude prostřednictvím letu testován.

Pod vedením pracovníků ODZ se na vývoji dozimetru podíleli také studenti z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Konkrétně na programování měřicího zařízení, na modelování odezvy detektoru na pole neutronů a na technickém zázemí průběhu projektu. Projekt podpořili i finančně – výdělkem za víkendovou brigádu, během níž mapovali pozemky malého zemědělského podniku.

Skupina radiové navigace Fakulty elektrotechnické ČVUT pod vedením doc. Pavla Kováře vyvinula radiomodem pro přenos telemetrických dat z balónu, který je založený na součástkové základně internetu věcí.

Cílem výzkumu je především verifikace výpočetních modelů šíření kosmického záření v atmosféře, testování technologií pro měření radiace, určování polohy ve stratosféře a komunikace na velkou vzdálenost, zapojení studentů ČVUT do vědeckých projektů a v neposlední řadě popularizace vědy a techniky.

Sraz všech účastníků bude 18. března 2017 v 7.30 hod. na letišti Dlouhá Lhota u Příbrami (49.716921 N, 14.093050 E). Vypuštění balonu je plánováno na 10.00 hod., poté dle vypočteného modelu a signálu z balónu bude tým hledat detektor v terénu.

Podle síly větru může balón skončit první stovky kilometrů od místa vypuštění (nejspíše na území Rakouska).

Aktuální informace o předpokládaném místě dopadu budou k dispozici na twitter.com/NebeskyK.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Pavlína Röslerová
E-mail: 
pavlina.roslerova@fjfi.cvut.cz
Telefon: 
+420 224 358 320
Pracoviště: 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT